Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HELT ÆRLIG

Mellom 6. februar og 20. mars gjennomføres Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.

HELT ÆRLIG er en nasjonal kartlegging av 160 000 norske studenters helse og trivsel, med hovedvekt på psykososiale forhold. NHH er med på undersøkelsen og NHHS oppfordrer alle studenter til å svare. Undersøkelsen er anonym og består av ca 60 spørsmål.

Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2010 og 2014.

«Resultatene vil gi oss unik innsikt i NHH-studentenes opplevelse av studiehverdagen som vi vil bruke systematisk for forbedring. Vi er derfor avhengig av at så mange som mulig svarer, slik at vi får et riktig bilde av hvordan dere oppfatter studiehverdagen deres», sier Therese Sverdrup, prorektor for innovasjon og nyskaping ved NHH.

For mer informasjon om undersøkelsen studenthelse.no/heltaerlig