Logg inn

Logg inn på kontoen din

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vinnerne av Studenforeningens hederspris - Gullroten 2017

Vinnerne av Studenforeningens hederspris - Gullroten 2017 Bilde av Alicja Piotrowska - Foto NHHS
I NHHS finnes det mange mennesker som legger ned mye tid og innsats for å drifte og gjøre studentforeningen så fantastisk som den er. Vi har et utrolig studentengasjement, og det er noen ildsjeler som utmerker seg i ekstra stor grad. I 2012 ble det bestemt at det hvert år skal deles ut en pris til studenter som skiller seg ut ved å vise et brennende engasjement for NHHS og bidrar langt utover det stillingene de har tilsier. Prisen er tiltenkt for å hedre medlemmer som har vært sterke bidragsytere til at NHHS har utviklet seg til den studentforeningen den er i dag.

Mathias Gullien
Den første personen som har blitt funnet som en æreverdig kandidat til Gullroten, har utmerket seg som en person med både stort engasjement og dyptgående kompetanse for sitt fagfelt.

Vinneren har sjeldent stått på scenen og høstet høylytt applaus for jobben han har gjort, men har gjennom hele sitt NHHS-liv heller jobbet i kulissene og tilrettelagt for at andre skal få muligheten til å skinne. Det vektlegges at vinneren uavhengig av hvem personene som trenger hjelp er, hva de gjør eller hvorfor, kaster det han har i hendene for å løse andres problemer. Dette uten et eneste tegn til egen agenda.

Personen har hjulpet så og si samtlige grupper og prosjektorganisasjoner ved å ha lagt ned utallige timer i aulaen gjennom sin rolle i Teknisk gruppe. Det bemerkes av denne ildsjelen alltid inkluderer andre og bidrar til det sosialt samhold og optimisme selv i de situasjoner der alle er slitne, inkludert ham selv.

Vi vil gjerne gratulere Mathias Gullien for Gullroten 2017, den er vel fortjent!


Aksel Landsem Mjøen
Den andre vinneren av Gullroten 2017, har vært en uvurderlig ressurs for studentforeningen over lengre tid, med et engasjement som har vist seg like sterkt som femtekullist i 2017 som førstekullist i 2012.

Denne personen har vist eierskap til NHHS og et engasjement utover det som kan forventes, gjennom sine bidrag til en stor bredde av studentforeningens grupper. Person har vært en synlig skikkelse i studentforeningen da han har skapt gode opplevelser for de rundt seg gjennom blant annet opptredener og konferansier-jobber i stjerneklasse.

I størst grad vektlegges arbeidet denne personen stod i bresjen for, da Hytteutvalget hans virkelig hevet standarden på Kramboden. På dette tidspunktet vurderte Stiftelsen For NHH å selge hytten, da studentene ikke tok godt nok vare på den. Arbeidet som ble satt i gang med sliping av gulv, oppussing av de ulike rommene og bygging av bålplass har ført til stadig flere besøkende på kramboden.

Vi vil gratulere showmann og arbeidsjernet Aksel Landem Mjøen for den velfortjente hedersprisen, Gullroten 2017.


Linda Roald
Den tredje og siste vinneren av Gullroten 2017 har bemerket seg som en viktig ressurs for studentforeningen innenfor en lengre tidsperiode, ja faktisk selv da personen studerte ved et annet fakultet. Ildsjelen har vist engasjement på mange områder men den unike kompetansen i arbeid knyttet it.gruppen og K7 Minutter, bidrag til utvikling av nye tekniske løsninger og kartlegging av studentenes behov for IT-relaterte fag på NHH, er det som vektlegges i størst grad for prisen. Informasjonsansvarlig i Kjernestyret, Leder IT.Gruppen, Gruppeleder IKT UKEN, Live-video ansvarlig NHH-Symposiet og UKEN , Web-funksjonær Bergen Challenge. Det er ikke vanskelig å skjønne hvor denne personen har sin store lidenskap.

Når denne jenta først brenner for et prosjekt, går hun ‘all in’. Dette fikk NHHS merke da hun brukte hele sommerferien sin på å lage ny nettside for NHHS, slik at den kunne være klar til skolestart. i tillegg til at personen er inkluderende og bidrar til trygghet og glede i sine respektive grupper, så deler hun sin lidenskap og kunnskap slik at flest mulig skal kunne lære, og at vi NHHS på sikt skal kunne klare å være uavhengig av hennes kompetanse. Vi får vel se om det er mulig.

Studentforeningen ønsker å hedre slike forbilder som deg Linda Roald med Gullroten 2017.