Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Æresmedlemskap i NHHS til Victor Norman

Etter foreningsmøtet den 27 september ble Victor Norman utnevnt som æresmedlem i NHHS. Her kan du lese begrunnelsen!

Utnevnelse av nytt æresmedlem i Norges Handelshøyskoles Studentforening

Bakgrunn
I henhold til Lov for Norges Handelshøyskoles Studentforening §4, kan foreningsmøtet etter enstemmig innstilling fra kjernestyret og representantskapet, utnevne æresmedlemmer i studentforeningen. Dette skal være personer som i lang tid har gjort en særskilt innsats for studentene ved NHH. Kristoffer Lehmkuhl, kjent som handelshøyskolens far, var det første æresmedlem. Siden 1936 har 26 personer blitt tildelt medlemskapet.

Forslagsstillerne nominerer herved professor Victor Norman som æresmedlem. I denne søknaden vil vi redegjøre for hvorfor Norman bør hedres med studentforeningens høyeste utmerkelse.

Kort biografi
Victor Danielsen Norman, født 24. juli 1946 i Risør, har vært professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole siden 1975. I 1999 ble han rektor ved høyskolen, inntil han i 2001 ble utnevnt som arbeids­ og administrasjonsminister i Bondevik II­regjeringen. Som minister var Norman modig og handlekraftig, og sørget blant annet til at Norwegian kunne utfordre SAS. I 2004 returnerte han til handelshøyskolen som professor. I 2016 blir han professor emeritus, etter mer enn 40 år i studentenes og vitenskapens tjeneste.

Norman tok examen artium ved handelsgymnaset i Kristiansand i 1965. Deretter dro han til Universitetet i Oslo for å studere økonomi, og senere til Porterville College og Yale University i USA. I 1972 avla han doktorgraden ved Massachusets Institute of Technology (MIT). Like etterpå ble han ansatt ved NHH. Her ble han professor tre år senere, etter å ha levert en rekke originale bidrag innen økonomisk forskning.

I årene 1976-1980 bidro Norman til å grunnlegge fagområdet ny økonomisk handelsteori (NTT) sammen med bl.a. Avinash Dixit og Paul Krugman, noe som senere ble grunnlag for Krugmans nobelpris i 2008.

I Norge har Norman deltatt i en rekke offentlige utredninger. Med det såkalte Victor Norman-utvalget, fikk han umiddelbart stor oppmerksomhet da han anslo at Norge kunne spare 130 milliarder kroner på å drive stat og kommune mer effektivt. Dette var på den tiden omlag halvparten av statsbudsjettet.

Norman er gift med Christine Benedicte Meyer, som er professor ved NHH og administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå.

Normans innsats for studentene
Normans innsats for studentene kan deles inn i faglige og studentpolitiske bidrag. Victor Norman har i en årrekke jobbet for og med studentene ved NHH, og arbeidet hans har påvirket flerfoldige kull med siviløkonomer fra NHH.

Norman har i en årrekke vært en pådriver for pedagogikk og gode forelesninger. Knapt noen andre har gjennom årene bidratt mer for å løfte undervisningen ved NHH. Læreboken hans, “En liten åpen økonomi”, har siden 1993 gjort samfunnsøkonomisk teori lett forståelig for studentene ved NHH.

Han er en kjent og kjær foreleser, som forklarer kompleks økonomisk teori enkelt. Han introduserer studentene til økonomiens hemmelig verden, og avslører hvordan alt egentlig henger sammen. Normans forelesninger har formet hvordan generasjoner av norske siviløkonomer analyserer og tenker om økonomi og politikk.

Det faglige arbeidet innenfor økonomisk teori, kombinert med innsatsen innfor pedagogikk og gode forelesninger, har sørget for at Norman har blitt nominert til foreleserprisen et utall ganger og vunnet den 2 av dem. Normans innsats som foreleser og formidler har kommet studentene ved NHH til godt gode.

Norman har også vært viktig for studentene med studentpolitiske bidrag. Både da han satt som rektor for NHH, og da han ble nominert av studentene ved NHH til å stille i rektorvalget i 2013. Etter en prosess som fikk mye kritikk tok Norman utfordringen fra studentene og sørget for at det ble konkurranse på rektorstillingen, noe det ikke hadde vært på lang tid. Selv om Norman tapte valget, stilte han opp for studentene når de ba om det.

Et eksempel på populariteten til Norman var da studentene arrangerte demonstrasjon for å få Norman tilbake som professor, da han i 1993 meldte overgang til Høgskolen i Agder for å flytte tilbake til Sørlandet.

Victor Norman har aldri studert ved NHH, men har gjennom sitt engasjement gjort seg særlig fortjent til Norges Handelshøyskoles Studentforening høyeste utmerkelse. For sitt lange engasjement og innsats for studentene mener forslagstillerne at Victor Norman fortjener å bli utnevnt til Æresmedlem av Norges Handelshøyskoles Studentforening.

Innmeldt av Håkon Block Vagle, Eirik Berger og Vegard Bækkedal