Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vårvalg i NHHS

 • Engasjer deg i NHHS!

  Engasjer deg i NHHS!

  Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheter til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull, samt etablere mange nye vennskap.

  Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er en førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningen.

  Kontakt

  Dersom du har spørsmål angående vårvalget eller valgreglene, ta kontakt med leder i Valgstyret.

  Tarjei Stormoen
  Leder Valgstyret
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  481 832 44

  Hvordan stille til valg?

  Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Første frist for å melde sitt kandidatur er torsdag 19. mars. Kandidatene vil ikke bli offentliggjort, men Kjernestyret vil få melding om hvem som har meldt sitt kandidatur. Kjernestyret skal på en hensiktsmessig måte informere om stillinger der det ikke er noen kandidater ved første oppmelding, senest tolv timer etter fristen går ut. Andre og siste oppmeldingsfrist er torsdag 26. mars.

  Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under 'meld ditt kandidatur' i menyen over. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

  Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

  Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

  Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget.

  Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere. Du kan da sende en mail eller ringe den som er oppført som kontaktperson i dette magasinet.

  Hva skjer videre?

  Fra kl. 08:00 mandag 30. mars til den elektroniske stemmingen stenger kl. 12:00 onsdag 1. april kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom proferling i sosiale medier. Nærmere regler for valget står utdypet under "Regler"

  Årets valgutspørring er todelt. NHH-styret vil ha en live valgutspørring over video tirsdag 31. mars klokken 17.00, mens de andre kandidatene vil få tilsendt spørsmål mandag 30. mars. Disse spørsmålene skal besvares skriftlig og vil bli Mer detaljerte regler for valgutspørringen står utdypet under "Regler for valgutspørringen".

  Valget avsluttes kl. 12:00 onsdag 1. april. Resultatene vil publiseres på www.nhhs.no.

  Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

  Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget.

  Hvordan stemmer jeg?

  Det vil være mulig å avgi sin stemme fra kl. 08:00 mandag 30. mars til kl. 12:00 onsdag 1. april på Canvas. Det vil ikke være mulig å stemme ved urne under årets valg.

  For alle stillinger (utenom styrerepresentant for NHH-styret) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For styrerepresentant for NHH-styret er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.
  • NHH - Styret

   Mannlig studentrepresentant (Nominert)

   Mannlig studentrepresentant (Nominert)

   Jonas P. Ludvigsen
   26 år, 4.kull

   I løpet av mine fire studieår her på NHH har jeg tilegnet meg mye erfaring som jeg nå vil ta videre til NHH-styret. Alt fra Direksjonsmusikken i kjelleren til Studentutvalget og Kjernestyret har gitt meg innspill og perspektiver som jeg mener kommer godt med som deres representant i NHH-styret. Min hovedprioritet som studentrepresentant i NHH-styret vil være å sikre at studentenes meninger lyttes til. Ved å delta på foreningsmøter, allmøter i Studentutvalget og ved å invitere til direkte dialog vil jeg sikre et så representativt bilde som mulig av studentenes meninger. Andre saker vil være å sikre at forskrifter og reguleringer som omhandler det å være student ved NHH er best tilrettelagt studentene, og ikke akademisk eller administrativt ansatte. Og jeg vil være en pådriver for at studentenes plass og rolle sikres når vi om et halvt års tid flytter tilbake fra Merino.
   Mannlig studentrepresentant

   Mannlig studentrepresentant

   Elias Nash Reksen
   22 år, 4.kull

   Hei, kjære medstudenter!
   Mitt navn er Elias, jeg har sittet som studentrepresentant i NHH-styret nå i 19/20 - og det neste året ønsker jeg å fortsette å kjempe deres saker opp mot høyblokka! Jeg har trivdes stort i styret, og føler vi har kommet en lang vei det siste året. Allikevel er det fortsatt mye som burde forbedres:
   1. Først og fremst vil jeg jobbe utrettelig for at vi får tilbake videoforelesninger og Innovation School!
   2. Som fjorårets markedsansvarlig i Kjernestyret har jeg jobbet med den nye ‘partnerskapsmodellen’ NHH vil lansere. Her er visjonen å høyne både inntjeningen fra samarbeidspartnere og skolens posisjon på FT-rankingen – det er viktig at dette ikke går på bekostning av NHHS. Studentforeningen må verne om sine inntektskilder og øvrige posisjon i næringslivet, noe jeg vil sørge for.
   3. Til slutt har NHH også lansert en ny strategi som strekker seg ut 2021. Denne må følges opp, og jeg vil sette målet om økt kvinneandel høyt på agendaen. Ikke bare blant skolens studenter, men også når det gjelder de ansatte.

   Jeg håper du bruker din stemme!
   Kvinnelig studentrepresentant

   Kvinnelig studentrepresentant

   Linn Antonie Vårdal Solheim
   21 år, 3.kull

   Mitt namn er Linn Antonie, og eg stiller som studentrepresentant til NHH-styret. Etter å ha engasjert meg i NHHS, særleg etter å ha vore ein del av Kjernestyret i 2019, innsåg eg kor viktig det er at studentane har ei sterk stemme i NHH-styret for å sikre studentane sine interesser i viktige saker, som t.d. endringar i studieforskrifter og disponering av NHH sine ressursar. Eg stiller som styrerepresentant fordi eg ønsker å fortsette å arbeide for at rettane til NHH-studentar blir fulgt opp, og ønsker å vere eit tydeleg talerør for studentane. Eg vil arbeide for -at NHH skal ha eit tydeleg studentfokus i kommunikasjonen, og legge til rette for studentforeininga sin medbestemmelsesrett opp mot Statsbygg -å sikre oppnåinga av dei strategiske satsingsområda i NHH sin strategi 2018-2021, særleg nr.2, Fremragende læringsmiljø og pedagogikk, og nr.5, Systematisk digitalisering -å implementere moglegheita for å få studiepoeng for verv i NHHS, gjerne etter NTNU-modellen.

   Dersom du har spørsmål angåande mitt kandidatur, mine prioriteringar eller andre ting, er det berre å ta kontakt!

   Hugs å bruke stemmeretten din! Godt val!
   Kvinnelig studentrepresentant

   Kvinnelig studentrepresentant

   Ida Carine Haugen Kreutzer
   27 år, 4.kull

   Kjære medstudenter! NHH er en av Norges beste skoler. Vår høye rangering på internasjonale kåringer er viktig for å sikre kvalifiserte ansatte og finansiering, men; vi skal ikke glemme at NHH, først og fremst, er en utdanningsinstitusjon. Deres mandat og hovedoppgave er å utdanne oss studenter. 2020/2021 er det siste året av strategien som ble introdusert i 2018. Jeg vil gjøre mitt for å sikre at denne blir godt implementert.

   Gjennom min periode i NHH-Styret vil jeg fokusere på fire aspekter:
   -Transparente beslutningsprosesser slik at nye implementeringer ikke kommer overraskende på hele studentmassen
   -Oppdaterte kurs og undervisningsmetoder slik at vi har de nødvendige ferdighetene for morgendagens arbeidsmarked
   -Styrke kvaliteten på utveksling og praksisplasser
   -Være klar på at studentenes utenomfaglige aktiviteter er en viktig del av NHH

   Med tanke på min bakgrunn fra Studentutvalget, studentforeningen og erfaring fra ulike deler av NHH, mener jeg at jeg på en god måte kan representere oss studenter i NHH-Styret. Jeg er veldig motivert for denne jobben og vil gjøre det jeg kan for å sikre studentene en stemme og gjøre NHH enda bedre.
  • Stafettkomiteen

   Stafettkomiteen
   Pacemakers

   Årets vårvalg foregår under spesielle omgivelser. Når verden og Norge er i krise føles det rart å fokusere på studentforening og rivalisering mot BI. Det er likevel viktig for alle å ha noe positivt å se frem til i disse dystre og monotone tidene. Pacemakers stiller derfor til valg til Stafettkomitéen 20/21 med mål om å fortsette å styrke NHHs beste arena for løping, samhold og vennskap, nemlig Bergensbaneløpet.

   Bergensbaneløpet er et helt spesielt arrangement, der folk pusher grenser, løfter hverandre opp og illustrerer idrettsglede i beste form. Pacemakers 20/21 representerer både bredden og toppen, og har til felles at vi er villig til å legge ned mye og hardt arbeid for å gjøre Bergensbaneløpet 2021 til et fantastisk arrangement.

   Det er fortsatt knyttet mye usikkerhet til skoleåret 20/21. Dersom forholdene tillater det, vil vi i samarbeid med fjorårets styre gjøre vårt beste for å kunne gjennomføre Bergensbaneløpet 2020 til høsten. Om det ikke lar seg gjøre, skal vi i Pacemakers 20/21 sørge for at Bergensbaneløpet 2021 blir et arrangement som gjør to års ventetid mer enn verdt det.

   Gjennom skoleåret ønsker vi å fortsette med treninger som er åpne for alle, uansett nivå. Vi tror at et økt fokus på fellesskap og vennskap, gjennom sosiale arrangementer og videreføring av treningssamling i januar, kan senke terskelen for å stille på løpetrening med Stafettkomitéen. Vi ønsker også å legge opp til felles deltagelse på lavterskel idrettsarrangementer og løp gjennom høsten og våren, da dette er arenaer for idrettsglede og mestring, i tråd med BBLs ånd.

   Sammen setter vi pacen mot nok en NHH-seier.

   Stem på Pacemakers!

   Blokken består av:
   Leder: Kaja Norheim Morken
   Øko: Oda Sikkeland
   Marked: Sivert Eikrem
   Trening: Petter Elias Vestre Røkke
   Intern: Julie Toppen Dahl
   Magasin: Andreas Fossan
   Løype: Ingvild Stautland

   Leder

   Leder

   Kaja Norheim Morken
   24 år, 3.kull

   Etter et år som nestleder og økonomiansvarlig i Stafettkomiéen, er jeg klar for å ta steget opp til lederstillingen. Bergensbaneløpet har engasjert og motivert meg siden mine første uker på NHH. Fellesskapet og godfølelsen treningene, arrangementene og selve Bergensbaneløpet skaper, er noe jeg ønsker å videreføre. Tidligere styrer har lagt ned imponerende mengder arbeid og således skapt et solid fundament for oss som kommer etter. Som leder for Stafettkomitéen 20/21 skal jeg fortsette å bygge på dette fundamentet og ta Bergensbaneløpet til nye høyder. Med meg på laget har jeg 6 engasjerte og løpeglade studenter, som alle er motivert og klare for å ta fatt på det arbeidet deres respektive stilling krever. Dette skal bli vanvittig bra!!
   Økonomiansvarlig

   Økonomiansvarlig

   Oda Sikkeland
   21 år, 2.kull

   Få dager etter min start på NHH var jeg så heldig å oppdage de ukentlige treningene til stafettkomiteen. Her ble jeg tatt i mot av et utrolig hyggelig og inkluderende miljø som jeg raskt følte meg hjemme i. Videre fikk jeg gleden av å være med på Bergensbaneløpet 2019, noe som uten tvil er mitt hittil beste minne fra NHH. Stafetten mellom Oslo og Bergen er rett og slett et eventyr, og etter min mening det råeste studentarrangementet du finner. Etter to år som ivrig stafkom-fan ønsker jeg nå å ta enda mer ansvar for å videreføre det gode arbeidet og miljøet som skapes rundt Bergensbaneløpet. Mitt mål er at så mange som mulig skal få den samme gode opplevelsen som jeg selv har fått erfare. Som økonomiansvarlig skal jeg sørge for dette gjennom en ryddig økonomi, og godt samarbeid med resten av styret. Det skal være lov til å feire når vi vinner for 20. året på rad!
   Treningsansvarlig

   Treningsansvarlig

   Petter Elias Vestre Røkke
   20 år, 2.kull

   Allerede før jeg begynte på NHH hadde jeg hørt om historiene om "Vårens Sprøeste Eventyr", Bergensbaneløpet over Hardangervidda mellom Oslo og Bergen. En seig fadderuke, med påfølgende 3 ukers sykdom gjorde imidlertid at mitt første møte med BBL-familien først kom i september måned. Men siden den gang har det vært en familie og et miljø jeg virkelig har trivst og følt meg inkludert i. Nå ønsker jeg, ilag med resten av de fine folkene i Pacemakers, å bidra til at andre løpeglade studenter skal få den samme opplevelsen, og ikke minst oppleve galskapen på veien over fjellet mot Oslo. For akkurat de dagene, ja de er de beste dagene du får oppleve som NHH-student! I rollen som treningsansvarlig ønsker jeg å lage et treningsopplegg som gir et høyt utbytte for løpere som trener mye, men ikke minst for de som vil ha et par sosiale treningsøkter i uken. Min filosofi er at løpetrening er både best, gøyest og lettest når den gjennomføres med andre. Målet må derfor være å planlegge og gjennomføre økter som får med flest mulig på stafettkomiteens ukentlige treninger.

   I rollen som treningsansvarlig ønsker jeg å lage et treningsopplegg som gir et høyt utbytte for løpere som trener mye, men ikke minst for de som vil ha et par sosiale treningsøkter i uken. Min filosofi er at løpetrening er både best, gøyest og lettest når den gjennomføres med andre. Målet må derfor være å planlegge og gjennomføre økter som får med flest mulig på stafettkomiteens ukentlige treninger.
   Markedsansvarlig

   Markedsansvarlig

   Sivert Eikrem
   22 år, 2.kull

   Etter et års pause var lengselen alt for stor. Jeg må tilbake i Stafettkommiteen! Derfor stiller jeg sammen med den herlige herlige gjengen i Pacemakers til valg for å bygge nok et vinnerlag som vil knuse BI i Bergensbaneløpet 2021. Med innsats, treningsglede og et vanvittig samhold er jeg overbevist om at vi i samarbeid med fantastiske ASAP vil ta gullet hem. Og hvem vet - kanskje seiersrekka vår til og med kan drikke sprit når vi ankommer Oslo og Nydalen våren 2021? Uten sponsorer klarer vi ikke å gjennomføre vårens sprøeste eventyr. Min oppgave i styret vil være å ivareta våre samarbeidsavtaler med eksisterende sponsorer og å få på plass nye avtaler for å sikre gode premisser for studieåret som kommer. Spesielt viktig blir det å opprettholde god kommunikasjon med vår standhaftige hovedsponsor BDO som har stått ved vår side i en årrekke. Mitt mål som styremedlem i Stafkom er å bidra til et inkluderende og åpent studentmiljø på NHH. Ved å synliggjøre våre treninger og arrangementer håper jeg at vi kan få flere studenter inn i et miljø der alle er velkomne. Ikke bare er dette viktigere enn å vinne selve stafetten - det er også avgjørende for at vi gjør nettopp dette.
   Internansvarlig

   Internansvarlig

   Julie Toppen Dahl
   23 år, 3.kull

   Da jeg møtte opp på trening med Stafettkomittéen for første gang i 2. kull var jeg solgt. Ikke bare var selve stafetten et utrolig event, men treningene, det åpne miljøet og mange nye bekjentskap gjorde det om mulig enda mer verdt det. Å ligge bakerst i feltet stoppet meg ikke fra å komme tilbake gang på gang - og til slutt kvalifisere til BBL 2019. Du trenger altså verken hete Ingebrigtsen eller Bø for å være med her. Mitt ønske som internansvarlig i Stafettkommittéen er å videreføre de gode verdiene som generasjoner av styrer har bygget opp til nå. Jeg ønsker at vi skal fortsette med de etablerte arrangementene, samtidig som jeg vil jobbe for å finne flere tilbud som kan opprettholde og forsterke det gode, sosiale miljøet. På denne måten håper jeg vi får med oss enda flere på veien mot det fantastiske, sprøe og minnerike Bergensbaneløpet i 2021.
   Løypeansvarlig

   Løypeansvarlig

   Ingvild Stautland
   23 år, 4.kull

   Jeg ble etter tre år introdusert til BBL med et brak våren 2019, og har siden aldri sett meg tilbake! Å kunne møte en sprudlende og blid gjeng som løfter humøret og treningsiveren uansett vær og omstendigheter er et element i Bergens- og studiehverdagen som jeg unner alle å dra nytte av. Som en del av stafkom er jeg kjempemotivert for å få flere med i denne fantastiske delen av NHH-universet. Jeg stiller som løypeansvarlig, og vil holde fokus på gode etappebeskrivelser og -profiler, underbygget av videoer. Ved å ha dette klart så snart etappefordelingen er klar, er målet å gjøre forberedelsene så smidig som mulig for deltagerne. Som hele resten av blokken har jeg et hjerte som banker for BBL, og jeg håper dere gir oss pacemakere tilliten til å både opprettholde og styrke beaten fremover. Vi løpes i 2020!
   Magasinansvarlig

   Magasinansvarlig

   Andreas Fossan
   20 år, 2.kull

   Mitt første møte med Bergensbaneløpet var da jeg en augustdag i 1. kull noe usikker stilte opp på stafettkomiteens trening uten å kjenne noen. Det valget er jeg ekstremt takknemlig for i dag! Jeg ble godt tatt imot og kom inn i et aktivt, men lavterskel treningsmiljø hvor det er plass til alle uavhengig av form, ambisjoner og treningsbakgrunn. Når våren kom kvalifiserte jeg meg til selve Bergensbaneløpet, mitt hittil beste minne fra NHH, som ble en ellevill opplevelse hele veien over fjellet.

   Etter snart 2 år med godt oppmøte på treninger og BBL-arrangementer ønsker jeg nå ta mer ansvar for å opprettholde og videreutvikle det gode arbeidet i og miljøet rundt Bergensbaneløpet. I rollen som magasinansvarlig vil jeg sørge for et like innholdsrikt og fyldig BBL-magasin som alltid. Forutenom de faste spaltene vil det også gjøres intervjuer med flere kjente personligheter i tillegg til en rekke andre nyvinninger som forhåpentligvis vil løfte magasinet til nye høyder. Sammen med resten av gjengen i Pacemakers er jeg nå klar for å yte mitt ytterste for å sørge for at Bergensbaneløpet 2021 blir en uforglemmelig opplevelse, og at vi atter en gang kan ta med pokalen hjem til Bergen!
  • Klubb -og kulturutvalget

   Quarantini stiller til KKU-styret 2020/2021!

   NHH går nå inn i en ny fase av oppussingen hvilket medfører at Aulaen og Klubben blir stengt høstsemesteret 2020. I lys av dette vil vi gjøre vårt ytterste for at vi skal få til en best mulig løsning slik at stud.NHH ikke mister sin tilknytning til kjelleren. Dette blir gjennom tiltak som for eksempel å arrangere flere lavterskeltilbud i Campus. Vi ønsker også å se på muligheter til å endre på den nåværende ordningen hvor Klubben er åpen fra 16-20 mandag-torsdag, til en løsning som studentene i større grad ønsker å benytte. I tillegg har KKU fått godkjent en investeringssøknad for nye lys i campus, hvilket er noe vi vil få på plass så fort som mulig for å gjøre Campus like attraktivt som Klubben.

   Leder

   Leder

   Henning Fjell Scheel
   23 år, 4.kull

   Min motivasjon for å bli leder for Klubb- og kulturutvalget er at jeg ønsker å legge inn en ekstra innsats for det viktigste studentvelferdstilbudet vi har ved NHH; Klubben. Jeg vil jobbe for at planlagte arrangementer skal kunne gjennomføres på en god måte under oppussingsperioden. Resten av styret og jeg ønsker å jobbe for økt effektivisering av driften til KKU, slik at vi kan bruke mer tid på det viktigste, å skape forglemmelige minner for stud.NHH! Jeg ønsker også å se på om vi kan endre på dagens ordning hvor Klubben er åpen på kveldene i hverdagene. Dette brukes lite av studentene. Jeg vil heller se etter andre løsninger som studentene ønsker å benytte. Kjernesaker: Effektivisere driften til KKU gjennom forbedrende tiltak Se på løsninger for å gjøre Klubben/campus til et sted studentene ønsker å være på hverdagskveldene.
   Økonomiansvarlig

   Økonomiansvarlig

   Knut Halvor Rismyhr
   23 år, 2.kull

   Som økonomiansvarlig i Quarantini skal jeg arbeide for å ha full oversikt over KKU sin økonomi. Det er viktig å sørge for at midlene brukes effektivt for å gi mest mulig tilbake til studentene. Det er også sentralt å samarbeide tett med barsjef slik at vi har god oversikt over svinnet. KKU har i dag gode rutiner og disse må videreutvikles, det innebærer blant annet å digitalisere flere av operasjonene som gjøres.

   Videre er det viktig å sikre gode opplæringsrutiner for både interne KKU’erre og utkom slik at alle er trygge i jobben de skal utføre. Dette vil skape mer effektiv drift av baren, noe som gjør alle fornøyd. Avslutningsvis blir sentralt å skape morsomme arrangementer når klubben er stengt.

   - Sørge for at ombyggingen av Aulaen gjør sjenking mer hensiktsmessig
   - Etablere nye tilbud til stud.NHH
   Baransvarlig

   Baransvarlig

   Magnus Halvorsen Wik
   23 år, 3.kull

   I min tid som baransvarlig i KKU ønsker jeg å opprettholde og finne nye, effektiverutiner rundt utrekvirering og pant for den perioden Klubben holder stengt. Det er viktig for meg at KKU fortsetter å fungere som bindeleddet mellom Hansa og skolens underutvalg og grupper på en måte som skaper minst mulig stress for alle parter. Nå som Campus blir det største kjellerrommet på skolen ønsker jeg i tillegg å sørge for et bedre utvalg av drikke for alle som oppholder seg i Campus, også for de under 20 år, ved å åpne for servering av drinker med mindre enn 22% alkohol. Med dette følger også et mål om å sørge for så bra utdanning som mulig for alle som står bak baren, slik at vi kan servere flest mulig på kortest mulig tid.

   Kjernesaker:
   - Åpne for drinkservering i Campus med aldersgrense 18 år.
   - God utdanning av bartendere.
   - Ha god dialog med Hansa for å sørge for et best mulig sortiment.
   - Effektivisere rutiner rundt utrekvirering og pant når klubben er stengt.
   Arrangementansvarlig

   Arrangementansvarlig

   Juni Holberg
   21 år, 2.kull

   Ved å stille til valg som kultur-sjef i kku ønsker jeg å opprettholde samt effektivisere det gode tilbudet av arrangementer kjelleren har å tilby til tross for at vi beveger oss inn i en usikker tid for festiviteter og oppussing av aula og klubben. I mine år på NHH har jeg hatt stor glede av det gode kulturtilbudet på skolen og det blir derfor en viktig oppgave å kunne tilrettelegge for alternative arrangementer for de nye studentene for å gi de et best mulig inntrykk av NHHS. Jeg ønsker også å videreføre arbeidet for å få til visninger av ulike idrettsarrangementer i klubben(Campus). Til slutt vil jeg jobbe for å få et bedre og mer effektiv bookingssystemet av campus/fuken/klubben for å kunne ha et større fokus på gi et godt og fungerende kulturelt tilbud ved eventuelle restriksjoner fra regjeringen under Covid-19 pandemien.

   Kjernesaker:
   -Legge til rette for alternative og gode arrangementer ved opppussing av klubben og aula
   -Visning av idrettsarrangementer i klubben/campus
   -Bedre bookingsystem av Klubben/campus/fuken.
   Kjelleransvarlig

   Kjelleransvarlig

   Didrik Sverdrup Ånensen
   25 år, 3.kull

   Når vi nå går inn i en blytung høst uten tilgang på det mest eminente stedet å være beruset på NHH, vil jeg som kjellersjef i Quarantini gjøre mitt ypperste for at Campus vil være et minst like attraktivt og morsomt sted som klubben. Campus har lenge vært den litt stusselige lillebroren til Klubben, og for at det skal være et lokale som lokker alle medlemmer fra skolen ned i kjelleren trengs det grundig oppgradering av lokalets utseende. Tidligere kjellersjef har allerede startet søknadsprosessen om blant annet nye lyssystemer, og sammen med TG vil dette være en hovedprioritet å få 100% på plass i løpet av året. Videre ønsker jeg også å se på ytterligere tekniske oppgraderinger som kan gjøre Campus mer innbydende, men samtidig funksjonelt. På den andre siden vil grundig opplæring i bruk av kassasystemer samt effektivisering av disse sørge for at servering i kjelleren til enhver tid skal gå som smurt.

   Kjernesaker:
   -Effektivisere overgangen fra Klubben til Campus når både Aula og Klubben renoveres
   -Få på plass tekniske oppgraderinger i Campus gjennom investeringssøknader
   -Grundig opplæring for alle som skal være på vakt i kjelleren i kassasystemer og andre rutiner
   PR-ansvarlig

   PR-ansvarlig

   Haavard Aadnesen
   22 år, 2.kull

   Som PR-ansvarlig i KKU ønsker jeg å bygge videre på det gode arbeidet de før meg har lagt ned. De har vært utrolig flinke til å benytte seg av flere ulike kanaler for å nå ut til så mange som mulig om alt det morsomme som skjer i Klubben og Campus. Til tross for at vi går et tungt høstsemester i møte når Klubben stenger, Vil vi selvfølgelig jobbe for at det blir både store og små arrangementer man kan kose seg med. Mitt mål vil derfor være å sørge for at den gjengse stud.NHH til enhver tid vet hva, hvor, og når det skjer, om det så skulle være en stor fest eller bare muligheten til å kose seg med noen pils på Pubquiz. Alle skolens studenter skal vite at de alltid er velkomne i kjelleren.

   Kjernesaker:
   -Gjøre KKU mer aktiv på sosiale medier utover promotering av fester o.l. så alle kan følge med på forbedringer osv.
   -Effektivisere informasjonsflyten mellom KKU og studentene
   Personalansvarlig

   Personalansvarlig

   Martine Jørgensen
   21 år, 2.kull

   Kjelleren er en viktig ressurs for studentmiljøet på NHH, og førstekull bidrar som utkommanderende for å ivareta dette. Som personal-sosialsjef i KKU vil jeg sørge for at utkommanderingsordningen gjennomføres effektivt. Jeg vil jobbe for at førstekull får tilstrekkelig informasjon om hvordan ordningen fungerer og de ulike oppgavene som skal utføres. Informasjonen skal utgis god tid i forveien og jeg vil ha god kontakt med studentene. I tillegg er det interne miljøet i KKU viktig. Derfor vil jeg sørge for oversiktlige vaktlister, opprettholde god bemanning på arrangementer, samt skape et godt og inkluderende miljø.

   Kjernesaker:
   - Effektivisering av utkommanderingsordningen
   - Sørge for at førstekull trives på utkommanderingsvakten
   - Skape god stemning og samhold innad i KKU
  • Studentutvalget ved NHH

   Nestleder

   Nestleder

   Oliver Wahlquist
   24 år, 1. kull

   I en av mine første forelesninger på NHH var det noe som irriterte og bekymret meg. Jeg snakket med mine medstudenter, og de delte mine tanker om problemet. Dette gjorde at jeg tok kontakt med SUN, og jeg ble etter hvert med i gruppen. Siden da har engasjementet mitt hos de blitt sterkere, både sosialt med gruppen, og i mitt ønske om å gjøre NHH best mulig for studentene. Nå har jeg lyst til å ta engasjementet mitt til det neste nivået, og fortsette å jobbe for SUN sin innflytelse på skolen, for studentenes beste.

   Som nestleder i SUN vil fokuset mitt være på å gjøre gruppen mest mulig strømlinjeformet, slik at medlemmene våre kan fokusere på å være et talerør for studentenes mening. Jeg vil også jobbe for å gjøre gruppen mer synlig, slik at vi blir de første studentene tenker på og kommer til med sine bekymringer, tanker og meninger om hvordan studielivet på NHH fungerer. Min hovedmotivasjon for å stille som nestleder i SUN er rett og slett å gjøre studenthverdagen best mulig for oss alle.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Signe Flaa
   23 år, 4. kull

   I’m applying for the position as Head of Information in the Student Committee, as this is a unique opportunity to front the students wishes and needs at NHH. The previous years have shown that academic politics and close communication between the Student committee, NHH and the students give results; I want to continue improving this connection. To do this, I want to be more visible at social media, talk to the students about the Student Committee, and further cooperate with the current board. From other groups in NHHS I have gained experience with arranging social events and recruiting new members to a group. I also find it very interesting to be one of the representatives in the Learning Environment Committee at NHH, as this is something that would be relevant for all students.
  • Studentpolitisk Utvalg

   Nestleder

   Nestleder

   Hermine Wilhelmsen
   20 år, 1. kull

   Mitt navn er Hermine, og jeg stiller som nestleder i studentpolitisk utvalg. Gjennom mitt første år på NHH har jeg gjennom SPU fått litt innblikk i hva som beveger seg i studentpolitikken, samt gjennom foreningsmøtene sett hva som skjer i NHHS. Studentpolitikk er fortsatt ferskt for meg og jeg håper jeg kan ta med meg dette og vokse med vervet. Fra før har jeg ikke hatt politiske verv, men politikk har alltid interessert meg, dette tror jeg kan bidra til å gi ett nytt innblikk på flere saker.

   Tidligere har jeg hatt erfaring med lederverv i både idrett og frivillige organisasjoner, som har lært meg både struktur og ansvar. Jeg ønsker å bruke mine tidligere erfaringer til å bidra til den langsiktige utviklingen av SPU, der jeg tror det er viktig å blant annet øke det politiske engasjementet blant NHH studenter, men også øke politiske kompetansen hos SPU medlemmer. Dette tror jeg kan gjøre ved å bygge videre på det arbeidet som allerede er lagt ned i utvalget. Jeg er sikker på at dette er noe jeg kan bidra med.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Magrete Haugland Næs
   19 år, 1.kull

   Jeg stiller til valg som informasjonsansvarlig i studentpolitisk utvalg (SPU)! Som informasjonsansvarlig vil jeg bruke mitt engasjement til å være et bindeledd mellom de ulike komiteene i SPU, samt sikre god informasjonsflyt ut eksternt for å synliggjøre for andre det arbeidet SPU gjør. Ikke minst har jeg troen på at man jobber bedre sammen i et utvalg når man også trives. Derfor vil jeg som leder av sosialkomiteen legge til rette for ulike sosiale arrangement innad i SPU, som gjør at arbeidet vi gjør i underutvalget vil være av best mulig kvalitet, som på sikt vil komme alle studenter til gode.
  • Profileringsutvalget

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Kristian Ellingsen
   23 år, 2.kull

   Jeg ønsker å bli valgt til nestleder/økonomiansvarlig i PU fordi jeg ønsker å delta aktivt i Studentforeningen og representere Profileringsutvalget. PU har gitt meg mange gode stunder og nye venner. Denne fine kulturen ønsker jeg å videreføre, og forbedre der dette er mulig. Som nestleder/leder ønsker jeg også å skape engasjement rundt arrangementene. Jeg ønsker å ha fokus på det sosiale og styrke samholdet i PU, samt å sørge for at foreningsmøtene og valgene gjennomføres på en god måte. Å ha et godt samarbeid med nåværende leder i PU og Kjernestyret vil være viktig for at mine ønsker skal kunne gjennomføres.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Erik Monsen Harto
   23 år, 2.kull

   Hei mitt navn er Erik Harto, og jeg stiller som Informasjonsansvarlig i Profileringsutvalget. Som Info-ansvarlig vil mine fokusområder være å profilere PU på en profesjonell måte utad ved å være med på å gjennomføre effektive Foreningsmøter av kvalitet, samt bidra til å skape et miljø innad i PU som gjør våre medlemmer gira på å delta på mest mulig av arrangementer. Motivasjonen min for å stille til valg er at dette er et utvalg som har gitt meg stor glede i to år, og jeg ønsker å videreføre dette til alle våre medlemmer:) Dette blir mitt tredje år i PU, og jeg har allerede gjennomført to perioder i infogruppen så jeg vet hva jeg går til.

   HR-ansvarlig

   HR-ansvarlig

   Tiril Haug Hanssen
   23 år, 3.kull

   Etter flere år som aktivt medlem i Profileringsutvalget ønsker jeg gi et større bidrag til underutvalget og studentforeningen ved å stille til PU-styret i stillingen som HR-ansvarlig under vårvalget 2020. Det er flere grunner til at jeg ønsker å stille til denne stillingen. For det første har jeg overskuddet, motivasjonen, samt gode erfaringer fra Studentforeningen som vil bidra til at arbeidsoppgavene blir prioritert og vellykkede. Jeg vil legge ned mye arbeid i planleggingen av interne arrangementer slik at alle medlemmene skal oppleve underutvalget som en sosial gjeng som har det gøy sammen. Videre vil denne fellesskapsfølelsen bidra til at Profileringsutvalget fortsetter sitt gode arbeid. For det andre ønsker jeg i større grad å planlegge mindre samlinger som felles lunsj eller kontorhygge slik at vi ser hverandre oftere og dermed blir enda bedre kjent på tvers av kullene. Dette er spesielt viktig nå som skolen er under ombygging og kontoret er flyttet til Merino.
   HR-ansvarlig

   HR-ansvarlig

   Nicholas Foss
   22 år, 2.kull

   The Promotion Committee has been a source of happiness for me ever since I joined the group. I believe that I am well equipped to build upon the well developed foundation of my predecessors, in terms of creating a positive atmosphere and supportive work environment, because I have been an active member since I had my first sip of “PU saft”. I am invested in both the committee as an important piece of NHHS, but also in its members as individuals. I am forthcoming and easily accessible, and believe that I can be a person whom people feel comfortable in sharing thoughts and opinions with. I am hoping to receive the opportunity to contribute to the well-being of the Promotion Committee as HR manager.
  • Markedsgruppen

   Nestleder

   Nestleder

   Hanni Daniel
   21 år, 1.Kull

   I herby apply for the position as Deputy Head of Markedsgruppen. I consider myself to be both responsible and industrious; I work energetically and devoted with the things I am passionate about. I am certain that these skills are necessary for the position and I would be more than happy to fulfilling them. I am looking forward to the next semester in Markedsgruppen and hope to take a greater part in it!
   Arrangementansvarlig

   Arrangementansvarlig

   Dyvecke Nielsen
   21 år, 1.Kull

   Jeg ønsker å stile til valg som Arrangementansvarlig i Markedsgruppen. Jeg har lyst til å engasjere meg videre i studentforeningen, og er motivert til å planlegge og arrangere ulike arrangementer og samlinger for NHH-studentene og MG internt til høsten. Jeg tror tillitsvervet kan passe meg bra, og ser frem til et lærerikt og morro semester som potensiell Arrangementansvarlig i MG!
  • Næringslivsutvalget

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Hedvig Bergjord
   20 år, 2.kull

   I am standing for election as Deputy/Head of Financial Affairs for The Business Committee. If I’m elected I will work on making The Business Committee completely digital. I will also reduce accounts receivable by using the finance group and the cooperation with the accounting group better. I want to create sensitivity analyses and plans of action for crisis situations like Corona and a dynamic budget for all projects and The Business Committee overall. Lastly, if I am elected, I will continue the good work of the current Deputy/Head of Financial Affairs. The income from the Business Committee is extremely important for every student at NHH and I'll make sure to handle this task with the highest form of professionalism and competence.
   Presentasjonsansvarlig

   Presentasjonsansvarlig

   William Urbye Myhre
   21 år, 2. kull

   Næringslivutvalget har gitt meg rikelig med både glede og utfordring. Nå er tiden kommet da jeg ønsker å gi tilbake til NHHS. Jeg har sett opp til de to foregående presentasjonsansvarlige i NU og jeg ønsker å være en som de nye medlemmene i NU vil se opp til, på lik linje som jeg har sett opp til de som har vært presentasjonsansvarlig. Jeg opplever at nåværende presentasjonsansvarlig har gjort en meget dyktig jobb, og jeg ønsker å kunne fortsette med dette gode arbeidet.
   Presentasjonsansvarlig

   Presentasjonsansvarlig

   Joakim Blindheim Støre
   21 år, 2.kull

   Gjennom bedriftspresentasjoner får studenter ved NHH innblikk i hvordan det er å arbeide i ulike bedrifter. Dette mener jeg er en enorm ressurs, i og med at mange er usikre på hvilke muligheter som finnes etter endte studier eller hva de ønsker å jobbe med. Av denne grunnen stiller jeg til valg som presentasjonsansvarlig i Næringslivsutvalget, hvor jeg ønsker å sørge for at fremtidige bedriftspresentasjoner går som de skal, og at studenters forventinger blir møtt. Som presentasjonsansvarlig i Næringsutvalget ønsker jeg å kommunisere godt med og følge opp bedrifter før, under, og etter bedriftspresentasjoner, slik at bedriftene får lyst til å vende tilbake ved senere anledninger. I tillegg vil jeg som presentasjonsansvarlig kommunisere og følge opp medlemmer internt. I denne sammenhengen ønsker jeg å dedikere mye tid til å være tilgjengelig for medlemmer og sørge for at alle henvendelser blir fulgt opp så grundig som mulig.

   Jeg håper alle medstudenter tar vare på seg selv i disse vanskelige tider, og at alle har det bra. Ønsker også alle kandidater lykke til under årets vårvalg. Med vennlig hilsen, Joakim Blindheim Støre
   Bookingsansvarlig

   Bookingsansvarlig

   Even Kogstad
   23 år, 2.kull

   Kjære NHHS Motivasjonen min for muligheten til å bidra til Næringslivsutvalget er svært høy. Jeg håper å kunne videreføre det fantastiske arbeidet tidligere alumni har lagt ned for å bidra til verdiskapning for hele studentforeningen. Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å se på nye sektorer Næringslivsutvalget kan rekruttere bedrifter fra, da det er viktig å presentere NHH-studenter for fremtidens arbeidsplasser. Ønsker dere et godt valg, Even Kogstad
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Pernille Høyem Rømma
   21 år, 2.kull

   I have been a member of “Næringslivsutvalget” for one and a half year, and now I want to give something back to the group. I am extremely motivated to serve the group with my engagement towards maintaining and strengthening the unity within the group. I believe I can contribute with a positive mind and will do anything in my power to continue the good job provided before me. I am structured, punctual and organized. In addition, I am openminded, innovative and creative that are qualities I believe are relevant for the position as “Informasjonsansvarlig”. However, I am very curious of the position as Head of Information and find the thought of being able to give something back, very exciting and motivating.
 • Ikke tillatt

  Å profilere seg i noe medium før mandag 30. mars, kl. 08:00 Dette innebærer all form for formidling av at man stiller til valg, og omfatter alt fra Facebook-grupper, -profiler og events, plakatoppheng og å fortelle amdre studenter aktivt at man stiller til valg. Kl.08:00 på mandag 30. mars kan kandidatene starte profilering på nett, for eksempel gjennom facebook.

  Bruk av mailløkker til profilering.

  All profilering utendørs er ikke tillatt.

  Å bruke nåværende stillinger i NHHS til å drive valgkamp eller skaffe seg fortrinn andre ikke har. Dette gjelder eksempelvis profilering gjennom interne grupper på Facebook.

  Å låne/leie utstyr av underutvalg eller andre grupper i NHHS. Dette gjelder alt av profileringsutstyr og utstyr som tilhører og eid av NHHS.

  Ved brudd på overnevnte regler

  Ved brudd på valgreglene vil valgstyret ta en vurdering på hva konsekvensen vil bli.

  I ytterste konsekvens vil brudd på en eller flere av reglene føre til diskvalifisering fra vårvalget 2020.

  Valgstyret kan gi dispensasjon fra overnevnte valgregler. Kandidater som stiller til valg har rett til å søke valgstyret om dispensasjon fra valgreglene.

  • Styret ved NHH

   Du har nå en fantastisk mulighet, som vi anbefaler på det sterkeste å gripe! Det skal velges en kvinnelig og en mannlig studentrepresentant i NHHs styre, samt vara for hver av disse.

   Å sitte i NHH-styret er kanskje den aller mest relevante og lærerike erfaringen det er mulig å få i løpet av studiene. Å være studentrepresentant i NHHs styre er et utrolig spennende verv, med store muligheter for den som tør å stikke seg frem og tale for sin sak. Du er et fullverdig medlem av styret, med stemmerett og talerett som de andre. Du er med på alle beslutninger som angår NHH.

   Det er viktig å presisere at du sitter i styret som en enkeltperson. Ved å velge deg til NHH-styret, velger dine medstudenter samtidig å gi deg tillit og ansvar for å tale på vegne av dem. Har du sterke meninger, må du selv stille til valg! Din møterett hos Studentutvalget er en god måte å få innsikt i den brede studentmassens meninger, samt samarbeidet med Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret.

   For å se og lære fra andre utdanningsinstitusjoner, vil du i Kollegieforumet (KOF) treffe studentrepresentanter i styrer fra de fleste norske universiteter. Du vil ha muligheten til å delta på ulike seminarer med KOF, og å arrangere KOF-samling på NHH med faglig innhold, og erfaringsutveksling om det å være styrerepresentant.

   Det er ikke noe krav om erfaring fra NHHS eller andre verv. Du må simpelthen bare være engasjert i hvordan NHH skal være et best mulig studiested. Avslutningsvis vil vi nevne at dette vervet er lønnet på lik linje med resten av styremedlemmene. Har du noen som helst spørsmål må du ikke nøle med å kontakte oss!

   Frist for å fremme forslag til kandidater til NHH-styret er 16.mars.
  • Klubb- og kulturutvalget

   Vil du være med å drive og utvikle stud.NHHs andre hjem? Klubb- og kulturut- valget (KKU) er et av de største underutvalgene i NHHS. Vårt hovedansvar er å drifte Klubben, Campus og aulabar, og sørge for at underutvalg og interessegrupper blir forsynt med det de måtte ønske av drikkevarer. KKUs arbeidsoppgaver innebærer også å arrangere fester og andre sosiale velferdstilbud til studentene. Med andre ord: Skjer det noe av festlig art på skolen, er som regel KKU innblandet på én eller annen måte! Samlet har driftsstedene en relativ høy årlig omsetning, til tross for et prisnivå som ikke akkurat er avskrekkende høyt. Arealmessig kan vi også skryte på oss at vi driver Bergens største utested. Klubben har åpent på hverdager og er skolens utested når det arrangeres fester, aulashow og andre arrangementer i regi av NHHS. Vi har et tilbud til alle skolens studenter og ønsker å være førstevalget når stud.NHH trenger en avkobling fra lesesal og faglig arbeid. Klubb- og kulturutvalget har gjennomgått store endringer de siste årene. Et gjennomgående mål for underutvalget er å sørge for at Klubben, Campus og aulabar driftes på best mulig måte, og å skape mest mulig studentvelferd på skolen. Medlemmene i styret må derfor se fortløpende etter forbedringer og ta initiativ til å gjennomføre tiltak. KKUs rundt 40 medlemmer organiseres i seks grupper og får hjelp av alle førstekullistene på skolen som bidrar med en vakt hver i løpet av sitt første år på skolen. Styret gjennomfører ansettelser og legger den overordnede praktiske og økonomiske planen for driften i hvert semester. Som styremedlem vil du være daghavende for KKU på 3-4 fester gjennom året og ha noen andre vanlige klubbvakter. Et år ved roret til studentforeningens festligste underutvalg vil utvilsomt gi deg mange utfordringer og erfaringer, i tillegg til mange nye venner, fantastiske nachspiel, en uforglemmelig hyttetur og en unik innsikt i hvordan man arrangerer de legendariske NHH-festene!

   Leder
   Leder av KKU har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet som legges ned i underutvalget, fra den daglige driften til mer langsiktig planlegging. Du vil fungere som stedfortreder for innehaver av skjenkebevillingen i NHHS og det vil være ditt ansvar å sørge for at driften av Klubben, Campus og Aulabar foregår i tråd med regelverket. Som leder kommer du til å støte på mange spennende utfordringer. Det er mye som skjer i «Norges beste og mest aktive studentforening» og du kommer til å ha mye kontakt med dine medstudenter, andre underutvalg og interessegrupper. Det arrangeres nemlig langt mer i Kjelleren enn hva man skulle tro, og du vil oppleve at NHHS’ aktivitetskalender rommer langt mer enn bare store fester. Du vil dermed også oppleve at arbeidsoppgavene kan strekke seg fra å være ganske små til mye større. Du vil lære å takle situasjoner på strak arm og finne løsninger på det meste. Som leder av Klubb- og kulturutvalget vil du dermed komme til å erfare at konseptet «rolig kveld» ikke nødvendigvis blir det samme som før og at Klubben fort blir ditt andre hjem! Likevel er det til syvende og sist ansvaret for å lede den flotte KKU-gjengen gjennom de store festene som huskes best av enhver leder for underutvalget. Det skjer mye fra planleggingen flere uker i forveien til knuste plastglass sopes opp kl. 03.00 om natten. Slike netter, og lederstillingen generelt, generer mange slitne muskler, slitte sko og et særdeles anstrengt forhold til ord som «diff», «brekk» og «avvik», men mest av alt en hel haug med fantastisk gode minner du aldri ville vært foruten. Still som leder i Klubb- og kulturutvalget!

   Økonomiansvarlig
   Som økonomiansvarlig i Klubb- og kulturutvalget er det ditt hovedansvar å ha oversikt over økonomien til KKU. Det er en svært lærerik og allsidig stilling hvor man får prøvd seg på flere både relevante og interessante oppgaver. Du vil blant annet ha ansvar for å budsjettere, føre bilag, fakturere ulike grupper, godkjenne fakturaer, kontrollere alle dagsoppgjør og ha kontroll over kontantbeholdningen. Du kommer til å ansvar for en stab på rundt syv til ni medlemmer som skal bistå deg i arbeidet ditt. Du vil også ha behov for å ha en god oversikt over hva som skjer i alle ender av KKUs bardrift, ettersom du kontinuerlig vil ta beslutninger sammen med resten av styret. Økonomiansvarlig i KKU er en utrolig morsom stilling. Tidligere kunnskaper om regnskap og lignende er ikke et krav, da du vil få tilstrekkelig med opplæring og en utfyllende vitebok. Så ikke nøl, søk økonomiansvarlig i KKU!

   Baransvarlig
   I bargruppen vil det være elleve-tolv medlemmer utenom deg selv, slik at arbeidet rullerer fra uke til uke. Som barsjef må du sørge for å ha oversikt over alt som går inn og ut av lageret, du vil ha jevnlige varetellinger og ha kontroll på varebeholdningen sammen med økonomiansvarlig i Kjernestyret og controller. Du vil ha mye kontakt med underutvalg og interessegrupper gjennom bestilling av varer, levering av pant og utrekvirering av drikke. I tillegg vil du være kontaktpersonen til Ringnes. Du vil ha spennende arbeidsoppgaver og jobbe i kulissene for å finne et attraktivt vareutvalg og passende priser. Du trenger verken å være ølfanatiker eller vinkjenner for å bli barsjef. Men er du pålitelig, interessert i alt som skjer bak baren og klar for å koordinere studentforeningens varelager – ja, da kan du bli KKUs neste barsjef.

   Kulturansvarlig
   Har du lyst til å få ting til å skje? Da er kulturansvarlig stillingen for deg! KKU har som mål å kunne tilby et rikt og bredt aktivitets- og kulturtilbud til stud.NHH og dette er din hovedoppgave. Som kulturansvarlig har du ansvar for programmet KKU tilbyr, både ved store fester og ellers i hverdagen. Sammen med medlemmene i gruppen din jobber dere fra idémyldring til selve utførelsen av arrange- mentene. Du har ansvar for å arrangere og dekorere til fester og andre aktiviteter for å sette den riktige stemningen for kvelden. Ikke minst har du ansvar for å arrangere pubquiz og gi studentene et tilbud i hverdagen. Kulturansvarlig tar seg også av bookingen av rom i Kjelleren. I KKU er det du som bestemmer hva som skal skje i Klubben. Er du handlekraftig, kreativ og ink til å planlegge og arrangere? Still som kulturansvarlig!

   Kjelleransvarlig
   Som kjellersjef har du ansvar for at alle lokalene i Kjelleren er klare til bruk. Innkjøp og vedlikehold av inventar og teknisk utstyr er arbeid- soppgaver for en kjellersjef, i tillegg til å sørge for at alle i KKU får grundig opplæring i bruk av utstyret. Du har også ansvar for å administrere bruk av kassesystemet og lære alle i KKU hvordan dette fungerer. Et godt samarbeid med IT-gruppen og Teknisk gruppe er viktig, og ikke minst en god dialog med Teknisk avdeling (TA). Du har også, sammen med TA, ansvar for brannvern. Det oppstår selvfølgelig en del uforutsette utfordringer som gjør kjellersjefens hverdag variert og utfordrende.

   PR-ansvarlig
   Som PR-ansvarlig i KKU har du ansvar for at hele skolen vet hva som skjer i Klubben. Sammen med gruppen din skal du gjennomføre promotering og billettsalg til KKUs arrangementer. Det innebærer å lage og henge opp plakater, legge ut nyheter på nhhs.no og plasmaskjermene, lage og selge billetter, oppdatere Klubbens Facebook-side, og ellers er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan nne på. En av dine større utfordringer vil være å få folk ned i Klubben også på hverdager, som du kan bryne deg på sammen med kulturansvarlig. Er du gira på å spre ordet om hva som skjer i Kjelleren på NHH? Still som PR-ansvarlig!

   Personalansvarlig
   Denne stillingen er perfekt for deg som liker å organisere sammenkomster og glede andre! Stillingen er todelt slik at du både er personalansvarlig for Klubben og sosialansvarlig innad i KKU. Som personalansvarlig har du ansvar for arbeidskraften i Klubben, Campus og Aulabar. Du lager vaktliste for medlemmene i Klubb- og kulturutvalget og utkomlisten for førstekullistene på skolen, og sørger for at det alltid er nok mennesker på jobb. Du vil kunne gi ringeansvar til resten av medlemmene i personalsosialgruppen for å følge opp de utkommanderte. Å være sosialansvarlig for et så stort underutvalg bør sees på som et privilegium.
  • Stafettkomiteen

   Stafettkomiteen er ansvarlig for arrangeringen av BergeNSBaneløpet (BBL). BBL er en årlig stafett som arrangeres hvert vårsemester på strekningen Oslo-Bergen eller Bergen-Oslo, i samarbeid med BI Nydalen. Gjennom hele året arrangeres det løpetreninger to ganger i uken, både som trening til stafetten og som et idrettslig tilbud til studentene. Løpet og treningene har høy oppslutning blant studenter ved NHH, der fokus er på både det sosiale og det sportslige.

   Leder
   Lederstillingen innebærer mange administrative oppgaver, samt at du følger opp og koordinerer de øvrige stillingene i styret i tillegg til Stafettkomiteen på BI. Som leder fremstår du som en talsperson for styret, og det er ditt hovedansvar å motivere gjengen du sitter sammen med, slik at man igjen knuser BI på BBL.

   Økonomiansvarlig
   Som økonomiansvarlig tar du deg av den årlige budsjetteringen og regnskapet i forbindelse med Bergensbaneløpet, samt øvrig drift i det aktuelle stafettåret.

   Treningsansvarlig
   Treningsansvarlig sørger for å legge opp et fornuftig og godt treningsopplegg for hele stafettåret slik at alle kommer seg i form til BBL. Personen har ansvaret for å styre treningene, og sørge for at de oppmøtte får utbytte av øktene, men samtidig opplever Stafkomtreningene som en hyggelig stund! Når testløpene arrangeres på våren er det treningsansvarlig som står for planlegging og gjennomføring.

   Markedsansvarlig
   Som markedsansvarlig er oppgaven din å innbringe sponsormidler til drift av Stafettkomiteen og våre arrangementer, herunder: treninger, testløp, skolemesterskap, Merinobakken Opp og selve gulroten, BBL. Dette innebærer å opprettholde eksisterende markedsavtaler, oppta kontakten med tidligere samarbeidspartnere, samt se etter nye potensielle sponsorer.

   Internansvarlig
   Internansvarlig sørger for å lage et godt miljø innad i Stafettkomiteen og arrangerer for eksempel hyggelige lunsjer eller turer. Kommunikasjonen med ASAP og andre interne grupper er også ansvaret til intern, i tillegg til organisering av kveldsmaten hver måned. Internansvarlig har også hovedansvaret for dialogen med NSB og bestilling av togbilletter til alle løperne i forbindelse med BBL.

   Løypeansvarlig
   Løypeansvarlig står for gjennomkjøring og oppdatering av løypeprofilen foran hvert BBL. Løypeansvarlig har også eventuell dialog med veivesenet og politidistriktene om kritiske punkt i løypen. Vedkommende skriver også løypebeskrivelser til BBL-magasinet og styret.

   Bankettansvarlig/Magasinansvarlig
   Som bankettansvarlig i Stafettkomiteen er din oppgave å stelle i stand en fest som får festglade løpere og supportere til å ta seg ut for tredje dag på rad.
  • Profileringsutvalget

   Profileringsutvalget startet opp sitt arbeid i 2009, og er med det et av NHHS sine yngste underutvalg. Vi sørger for informasjonsflyt i NHHS. I forbindelse med rekrutteringsuken arrangerer vi Møt Aulaen, Møt Kjellergruppene og Standsaften for å vise bredden i NHHS. Studentdemokratiet opprettholdes ved høstvalget, vårvalget og Foreningsmøtet. Til slutt sørger vi for profilering av NHHS innad og utad.

   Nestleder/Økonomiansvarlig
   Som nestleder og økonomiansvarlig har du flere viktige oppgaver i PU. I selve nestlederrollen er det du som er leders stedfortreder og støttespiller, som blant annet medvirkende ordstyrer under FM. Som økonomiansvarlig er det ditt ansvar å utrede budsjetter i samarbeid med leder i PU og KS, og deretter passe på at dette blir overholdt.

   Etter et halvt år som nestleder vil du automatisk gå over i lederstillingen. Du har da det overordnede ansvaret for alle PUs aktiviteter. Dette inkluderer planlegging, styring og strategisk arbeid med resten av PU-styret. Under FM vil du være ordstyrer sammen med nestleder. Det er også ditt ansvar å koordinere underutvalgets samarbeid med KS.

   HR-ansvarlig
   Som HR-ansvarlig har du det daglige ansvaret for alle medlemmene i PU. Du har ansvar for pers.sos.-gruppen og interne arrangementer, samt rekruttering på høst- og vårsemesteret. Din viktigste oppgave er å sørge for at alle medlemmene i underutvalget har det morsomt og trivelig gjennom semesteret, og er motivert og engasjert i arbeidet PU gjør.

   Informasjonsansvarlig
   Som Informasjonsansvarlig i PU vil du ha det overordnede ansvaret for å planlegge og arrangere Foreningsmøtene. Dette innebærer å oppdatere NHHS.no med saksdokumenter og agenda, i tillegg til å samarbeide med andre underutvalg som bidrar under FM. Du vil jobbe tett sammen med Info i Kjernestyret. Dette er en spennende stilling som gir store muligheter til bidra og videreutvikle en sentral del av studenforeningen. Stillingen er en god måte å bli kjent med andre studenter på, og ikke minst studentforeningen.
  • Studentutvalget ved NHH

   Studentutvalget ved NHH er det eneste utvalget på skolen som kan påvirke den faglige studiehverdagen til studentene. Vi sitter i utvalg, institutter og komiteer sammen med mange spennende personer, både fra studentforeningen og administrasjonen. Studentutvalget ved NHH fungerer som et talerør for studentene opp mot høyskolen. Som en del av styret i Studentutvalget ved NHH har du mulighet til å påvirke fagpolitiske avgjørelser i større grad, og du vil møte på mange ulike utfordringer. Ønsker du å forbedre din egen og dine medstudenters studiehverdag? Da burde du stille til styret i Studentutvalget ved NHH!

   Nestleder
   Nestleder har det organisatoriske ansvaret, samt ansvar for Studentutvalgets økonomi og regnskap. Organiseringen av medlemmene i skolens utvalg, institutter og interne arbeidsgrupper er nestleders ansvar. Nestleder skal følge opp Studentutvalgets medlemmer og ved behov bistå informasjonsansvarlig. Nestleder kaller inn og leder allmøtene. Nestleder har ansvar for Studentutvalgets meldingsrunde på Foreningsmøtet til NHHS og har møteplikt og stemmerett på vegne av Studentutvalget i Strategisk Forum. Nestleder er leders stedfortreder når leder ikke kan stille og er fast representant i Læringsmiljøutvalget.

   Informasjonsansvarlig
   Informasjonsansvarlig har ansvaret for at relevant informasjon fra Studentutvalgets arbeid blir kommunisert til studentene. Dette innebærer bl.a. oppfølging av utvalgets sosiale medier. Informasjonsansvarlig har ansvar for rekruttering av nye medlemmer, i henhold til NHHS sitt gjeldende program. Sosiale arrangementer og ivaretakelse av kontoret ligger også under Informasjonsansvarlig sine arbeidsoppgaver. I tillegg er det Informasjonsansvarlig som fører referater på allmøtene. Informasjonsansvarlig er også fast representant i Læringsmiljøutvalget.
  • Næringslivsutvalget

   For alle stillingene kan det nevnes at man vil få et sentralt og meningsfullt verv i student- foreningen, med mulighet til å påvirke både NU og NHHS sin fremtid. Man får innsyn i og kommuniserer tett med næringslivet, samtidig som man innehar tillitsvalgtstatus med de fordelene det innebærer. Vi kan love deg at du vil lære mye, samt at du får anvendt mye av det du har lært i praksis. Vi håper du søker!

   Økonomiansvarlig / Nestleder
   Økonomiansvarlig og nestleder er en todelt stilling. Som økonomiansvarlig for Næringslivsutvalget er din jobb å ha god kontroll på den økonomiske aktiviteten til utvalget. Dette er både en krevende, engasjerende og lærerik oppgave, da store deler av NHHS sine inntekter kommer nettopp gjennom Næringslivsutvalget. Ved denne delen av stillingen vil du jobbe tett opp mot både Regnskapsgruppen og økonomiansvarlig i Kjernestyret. Som nestleder i Næringslivsutvalget vi du på mange måter fungere som leder sin høyre hånd og sparringspartner. Dette er en spennende og lærerik mulighet, hvor en virkelig får være med på å ta del i, og videreutvikle Næringslivsutvalgets overordnede.

   Presentasjonsansvarlig
   Presentasjonsansvarlig har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bedrifts- presentasjoner ved skolen. Du vil lage oversikter over ansvarlige og medhjelpere, booke auditorium og serveringssted, samt sørge for at andre praktiske ting rundt presentasjonen er i orden. Som presentasjonsansvarlig vil du også ha hovedansvaret for NUs møterom, kontor og lagre. Stillingen innebærer oppfølging av medlemmer, og som presentasjonsansvarlig får du dermed god kontakt med alle medlemmer i NU. Presentasjonsansvarlig jobber også tett opp mot bedrifter og andre undergrupper på skolen. Vi oppforder alle som er strukturerte og liker å ha orden til å søke stilling.

   Bookingansvarlig
   Som booking-ansvarlig har du ansvaret for å få bedrifter til å arrangere bedriftspresentasjoner på NHH. Dette inkluderer (med hjelp fra den interne bookinggruppen) aktiv booking og oppfølging av bedrifter, samt planlegging frem mot bookingåpningen. Nøkkelen i stillingen som booking-ansvarlig er å være profesjonell, tenke nytt og bygge en strategi på hvordan man skal få de riktige og etterspurte bedriftene til skolen. Det er viktig å søke nye bransjer og bedrifter som enda ikke har fått øynene opp for stud. NHH, samt beholde bedrifter som tidligere har arrangert bedriftspresentasjon på skolen.

   Informasjonsansvarlig
   Som informasjonsansvarlig i NU er du ansvarlig for informasjonsflyten fra NU ut mot næringslivet og studentene. Du vil ha mye kontakt med flere bedrifter og organisasjoner som ønsker å profilere stillinger mot studentene på skolen, både norske og utenlandske. De fleste forespørslene kommer på mail, men også noen gjennom telefon. Du vil ha ansvaret for sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter og også ha ansvaret for et Newsletter som sendes ut to ganger hver måned. Som informasjonsanvarlig er man også ansvarlig for intern profilering. Denne brukes til å profilere NU internt og på skolen. Stillingen innebærer jevnt med arbeid gjennom semesteret og også noe grafisk arbeid (det kreves ingen forkunnskaper).
  • Studentpolitisk Utvalg

   Velkommen til å søke styret i Studentpolitisk utvalg 2020! Denne våren er stillingene nestleder og informasjonsansvarlig på valg og begge gir muligheter for å tilegne seg erfaring om blant annet organisasjon, profilering og styrearbeid. Studentpolitisk utvalg er studentforeningen sitt politiske utvalg og jobber med å sette dagsorden med politiske saker som er viktige for studentene, representere på møtene til Velferdstinget Vest og jobbe opp mot Norsk Studentorganisasjon. Styret består av totalt fem medlemmer og har styremøter annenhver uke.

   Nestleder
   Å være nestleder i Studentpolitisk utvalg innebærer å ha ansvaret for økonomien og være den administrative lederen i utvalget med varierte og spennende oppgaver. Som nestleder vil du være leders stedfortreder på strategisk forum og foreningsmøtene. Sammen med leder vil du ha ansvar for rekrutteringen og den langsiktige utviklingen av underutvalget. Du vil i kraft av denne stillingen få en inngående forståelse av politiske prosesser, norske studenter og høyskolers utfordringer og organisasjonsarbeid. En utrolig spennende miks og nyttig erfaring å ha med seg videre!

   Informasjonsansvarlig
   Som informasjonsansvarlig i Studentpolitisk utvalg (SPU) vil du ha ansvaret for å sikre en god informasjonsflyt til medlemmene og holde dem oppdatert på hva de ulike komiteene og organene i underutvalget jobber med. Du vil også ha ansvaret for profilering av eksternt i sosiale medier. Informasjonsansvarlig fungerer også som referent, og har i tillegg til den organisatoriske delen ansvaret for den sosiale komiteen i SPU. Informasjonsansvarlig er leder for komiteen som heter sos.kom. som består av medlemmer i SPU og dere jobber sammen for å sikre at det sosiale tilbudet er godt nok til enhver tid!
  • Markedsgruppen

   Har du lyst å være en del av NHHS sine viktigste ressurser? Har du lyst på skikkelig innsikt i NHHS sine relasjoner og samspill med næringslivet? Ønsker du å bli kjent med en fantastisk gjeng, lære mer om markedsrelatert arbeid, sette forhandlingsevnen på prøve og er klar for å ta en utfordring? Vår hovedoppgave er å bidra til å gi studentforeningen økonomisk handlefrihet, tilgang på ressurser, og sikre at markedsarbeidet blir gjort på en ordentlig og ryddig måte. Markedsgruppen genererer store deler av inntektene som gjør det mulig å opprettholde et svært høyt aktivitets- og velferdsnivå i studentforeningen, og vårt ansvarsområde kan grovt deles i fire funksjoner:

   Opplæringsfunksjonen omfatter i første omgang å opprette en database som kan sikre informasjonsflyt i alt markedsarbeid som gjøres i de forskjellige underutvalg og interessegrupper i studentforeningen og sikre at studentforeningen framstår profesjonelt utad mot næringslivet.

   Koordineringsfunksjonen innebærer en jevnlig oppfølging av sponsorarbeidet som skjer i NHHS. Vi skal sikre informasjonsflyten, samt være en naturlig kunnskapsdatabase som andre underutvalg kan dra nytte av i arbeidet med å skaffe seg samarbeidspartnere. Markedsgruppen assisterer Kjernestyret i forhandlinger og reforhandlinger av avtaler, og vil på denne måten være et viktig ledd i kvalitetssikringen av arbeidet som gjøres i markedssammenheng.

   Innovasjonsfunksjonen åpner for en kreativ og proaktiv arbeidsform. Vi ønsker å være i takt med strømninger, fremme kreativitet, fjerne skylapper, og på denne måten hele tiden videreutvikle produktet og merkenavnet NHHS og opprettholde den unike posisjonen vi har i markedet.

   Også det sosiale er veldig viktig for oss. Vi har sosiale arrangementer som kickoff, julebord og mye annet morsomt

   Nestleder/Økonomiansvarlig
   Hvert semester skal det velges en nestleder, som igjen vil fungere som leder i Markedsgruppen det påfølgende semesteret. Nestleder vil i tillegg til å være Markedsgruppens økonomiansvarlig, fungere som lederens høyre hånd. Dette innebærer at nestleder samarbeider tett med leder, har god innsikt og fungerer som leders stedfortreder i situasjoner der leder selv ikke kan være til stede.

   Arrangementansvarlig
   Som arrangementansvarlig i Markedsgruppen sitter du i styret og har hovedansvaret for arrangementene som arrangeres for studentene på skolen, som i hovedsak er Påskejakten i vårsemesteret og Julekalenderen i høstssemesteret. Samtidig har du ansvar for arrangementene som arrangeres innad i Markedsgruppen. Å være arrangementansvarlig i Markedsgruppen er et tillitsverv i studentforeningen som innebære mye ansvar og masse moro.
 • Torsdag 12. mars
  10:00-14:00 Standsdag i Nybygget med Profileringsutvalget

  Torsdag 19. mars
  20:00 Første frist for å melde sitt kandidatur
  Kjernestyret blir informert om ledige stillinger.
  Ingen form for promotering er tillatt og ingen kandidater blir offentliggjort.

  Torsdag 26. mars
  20:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

  Mandag 30. mars
  08:00 Kandidatene offentliggjøres og kan starte online profilering
  14:00-20:00 Valgutspørring. Spørsmål sendes ut til kandidatene som må besvares.

  Tirsdag 31. mars
  12:00 Valgutspørringen publiseres i valmagasinet på nhhs.no

  Onsdag 1. april
  12:00 Valget avluttes.
  14:00 Resultatene publiseres også på www.nhhs.no

  Det vil være mulig å avgi stemme på Canvas i perioden fra mandag 30. mars kl.08:00 til onsdag 1. april kl.12:00.
  • Stafettkomiteen

   Stafettkomiteen
   Leder

   Leder

   Kaja Norheim Morken
   24 år, 3.kull

   1. Hvordan vil du finne en god balansegang mellom å være medansvarlig for årets og neste års BBL??

   Største deler av planleggingsarbeidet for BBL 2020 er allerede gjort. Dette betyr at det i hovedsak er siste forberedelser og selve gjennomføringen som vil kreve tid. Likevel vil det være viktig for meg å rette fokus mot BBL 2021 så tidlig som mulig. Derfor vil det opprettes en arrangementskomité for høst-BBL 2020, med tidligere Stafkom-leder som arrangementsansvarlig. Resten av komitéen vil bestå av tidligere og nye medlemmer fra Stafkom. På denne måten frigjøres jeg, markedsansvarlig og treningsansvarlig helt fra oppgaver i forkant og etterkant av høst-BBL slik at vi har fokus på å komme igang med treninger, sikre rekruttering og kontakte potensielle samarbeidspartnere. Under selve høst-BBL vil vi fylle inn der det er behov, noe som vil være en strålende mulighet til å få god innsikt i gjennomføringen av Bergensbaneløpet, og dermed gjøre videre planlegging lettere.
   Økonomiansvarlig

   Økonomiansvarlig

   Oda Sikkeland
   21 år, 2.kull

   1. Hva synes du om deltakeravgiften for løpere/supportere? Kommer det til å bli dyrere å være med neste år eksempelvis?

   Dagens deltageravgift på BBL dekker reise, løp, kost og losji over tre dager i tillegg til at alle løpere får trøyer og deltagersekk fullspekket med godsaker. For en liten tilleggsavgift er det også anledning for å delta på bankett med middag. Basert på dette er det rimelig å hevde at dagens avgift er rettferdig og rimelig. Likevel er vi klar over at studentbudsjettet er trangt for mange, og at en eventuell økning i avgift kan skremme folk fra å være med. Med et stadig økende kostnadsbilde og budsjettrestriksjoner fra NHHS, er vi imidlertid avhengig av gode samarbeidsavtaler i kombinasjon med god økonomistyring for å unngå å måtte heve deltageravgiften. Dette er noe det vil bli jobbet kontinuerlig med gjennom året, og med Sivert i spissen tror jeg det både vil bli opprettholdt og dannet nye avtaler. Det blir derfor viktig med et godt samarbeid innad i Pacemakers for å forvalte dette videre på en optimal måte.


   2. Hvordan vil sikre et godt samarbeid med BI for å oppnå en fornuftig kostnadsramme?

   For at BBL skal bli et vellykket arrangement er det helt avgjørende at vi har et godt samarbeid med BI. I tillegg til høstmøtet og vintermøtet, mener jeg at det er viktig å ha en tett dialog med BI gjennom hele året. Det er viktig at vi tidlig får en felles forståelse for hva vi skal oppnå, og hvordan vi skal klare det på best mulig vis. Videre må vi bli enige om hvilke rammer vi skal operere innenfor, og dette krever at begge skoler lytter til hverandre og lærer av hverandre. Jeg har et inntrykk av at BI stort sett har vært gode samarbeidspartnere, og dette er noe jeg ønsker å forsterke det kommende året.
   Treningsansvarlig

   Treningsansvarlig

   Petter Elias Vestre Røkke
   20 år, 2.kull

   1. Vil du se på muligheten til flere lavterskeltilbud som tur i Bergens skjønne natur? Hvorfor/hvorfor ikke?

   Det er noe vi absolutt vil vurdere, og som vi i blokken allerede har snakket om. Tidligere har vi sett at den tradisjonelle Stoltzen-turen under fadderuken har fått med seg flere hundre studenter. Et slikt tilbud kan dermed inkludere ennå flere studenter enn de tradisjonelle løpsøktene gjør, og vil være en fin og sosial måte å utforske Bergens fineste områder på.
   Markedsansvarlig

   Markedsansvarlig

   Sivert Eikrem
   22 år, 2.kull

   1. Hvordan vil du sikre tilstrekklig spons når det potensielt blir arrangert to løp på under ett år?

   Jeg stiller meg positiv til at vi klarer å sikre tilstrekkelig med spons. Førstkommende utgave av BBL er en god mulighet til å vise frem arrangementet som sponsorobjekt. Siden stafetten nå arrangeres i perioden vi normalt signerer sponsorer vil det være enklere å opprettholde en kontinuerlig dialog. I samarbeid med sittende markedsansvarlig satser jeg dermed på å forlenge flere av de allerede etablerte avtalene. Når dette er sagt er situasjonen som utvikler seg selvsagt uheldig med tanke på å inngå sponsoravtaler. Jeg er mest bekymret for evnen og viljen generelt til å inngå avtaler, og mindre for at høstutgaven skal kannibalisere 2021 utgaven. Likevel er jeg opptatt av å se på muligheter fremfor problemer. Bergensbaneløpet er og har alltid vært et svært attraktivt sponsorobjekt, noe jeg og resten av styret vil fortsette å legge til rette for. Et særlig godt verktøy for dette er sosiale medier. Vi vil fortsette promoteringen av sponsorer gjennom våre kanaler og dermed gi dem god synlighet for et bredt publikum.


   2. Hva tenker du om økt bruk av digitale flater for å tilby nye produkt til sponsorer?

   Digitale flater er allerede et godt etablert verktøy for synliggjøring av sponsorer for Bergensbaneløpet. Som tidligere informasjonsansvarlig er jeg godt kjent med våre etablerte kanaler. Når ny info ansettes til høsten vil vi i Pacemakers sørge for god opplæring og tilretteleggelse for nye kreative løsninger. Når det gjelder nye digitale flater vi ønsker å ta i bruk har vi vært inne på flere ideer her. En BBL-pod med Andreas Fossan som programleder har vært blant de heteste forslagene til nå.
   Internansvarlig

   Internansvarlig

   Julie Toppen Dahl
   23 år, 3.kull

   1. Har du konkrete forslag til nye arrangement som kan styrke det sosiale miljøet?

   Mitt første forslag er å arrangere en sosial sammenkomst på høsten hvor vi virkelig kickstarter det nye semesteret. Uten at dette er planlagt i nøye detaljer enda, så er tanken at folk skal kunne møtes, kjenne på løpeglede, bli kjent med hverandre og bli kjent med Stafettkomitéen på et tidlig tidspunkt i semesteret. På denne måten vil vi forhåpentligvis nå ut til flere og inspirere enda flere til å komme på de ukentlige treningene utover i semesteret og at terskelen skal være enda lavere for å møte opp alene. Mitt andre forslag er å ta initiativ til en felles deltakelse på et løp som for eksempel BCM-stafetten. Å ha noe felles å se frem til, i tillegg til Bergensbaneløpet 2021, kan kanskje øke motivasjonen hos flere for å løpe og trene sammen. Til slutt er jeg motivert for at vi skal få til en ny treningssamling på vinteren 2021 etter å ha sett årets Stafettkomité sin suksess med turen til Tenerife.
   Løypeansvarlig

   Løypeansvarlig

   Ingvild Stautland
   23 år, 4.kull

   1. Hva tenker du om dagens løypeprofil og er det noe du har ønske om å endre?

   Selve løypeprofilen har i sin nåværende form levert storslagne opplevelser over flere år, og tidligere stafettkomiteer har gjort en fantastisk jobb med å utforme denne. Til neste år skal vi fortsette å skape store øyeblikk langs ruten over fjellet. For å tilrettelegge for dette er det to ting som stikker seg ut som essensielle. Først og fremst skal jobben med å sørge for at det finnes en etappe for alle videreføres, med lengder og høydeprofil som gjør at samtlige deltagere får muligheten til å utfordre seg selv. Kilometerfordelingen mellom kjønn og totalt antall deltagere har generelt vært godt mottatt, og det skal vi få til også for løpet i 2021! Sikkerheten er imidlertid vår prioritet, og både løpere og støtteapparat skal kunne være sikre på at vi aldri vil legge opp spektakulære etapper som går på bekostning av denne. Her vil vi som tidligere være beredt på å ta grep etter vær- og førevurderinger, og tar høyde for de endringer dette eventuelt måtte medføre.
   Magasinansvarlig

   Magasinansvarlig

   Andreas Fossan
   20 år, 2.kull

   1. Hvorfor trenger man eget fordyrende trykket magasin når vi har et økende fokus på bærekraft?

   Et vesentlig argument er at magasinet representerer et forhandlingskort i sponsorarbeidet. I Magasinet for 2019 vil en gjennomgang vise at ikke mindre enn 20 samarbeidspartnere fikk eksponering, noe som gjør det til en viktig inntektskilde. Likevel er det en erkjennelse at magasinet trolig koster mer enn det gir tilbake, rent økonomisk. Det er derfor viktig å understreke at magasinet ikke nødvendigvis er noe som er produsert for inntjening, men snarer for deltakerne som et minne og et potensielt samleobjekt som man kan se tilbake på. Motstanderne av dette vil kunne hevde at deltakerne vil få den samme glede av magasinet dersom det kun blir publisert digitalt, men jeg tror at det ikke vil oppleves like populært da. Hva angår den miljømessige biten er det viktig å se på Bergensbaneløpet som en helhet og heller forsøke å f.eks. kutte ned antall busser fra 6 til 5 som har vært foreslått tidligere.
  • Klubb -og kulturutvalget

   Leder

   Leder

   Henning Fjell Scheel
   23 år, 4.kull

   1. Du skriver at du skal "effektivisere driften til KKU gjennom forbedrende tiltak". Hva i driften til KKU er det du skal effektivisere, og hvilke konkrete "forbedrende tiltak" skal du benytte?
   Jeg tror at det alltid er rom for forbedring og muligheter for å utnytte ressursene våre bedre. Dette kan for eksempel være tiltak som å jobbe for å få mer og mer av økogruppens drift digital og å få implementert det nye bookingssytemet for Klubben, Campus og fuken. Dette vil gjøre noen av oppgavene i KKU mindre arbeidskrevende. Nå som klubben er stengt har vi også en mulighet til å prøve ut nye arrangementer i Campus for å se hva studentmassene ønsker, og så eventuelt videreføre disse, hvilket kan øke salget til KKU i fremtiden.

   2. Har dere noen nye løsninger på hvordan vi kan opprettholde aktiviteten i Kjelleren gjennom høstsemesteret uten både Aulaen og Klubben?
   Det vil ikke være mulig å opprettholde samme aktivitet på høsten som tidligere høster. For aulashowene sin del må nok arrangørene av disse finne andre lokaler å ha aulashowene. Jeg håper dette kan løses slik at man får hatt etterfesten i kjelleren. Ellers i semesteret vil vi jobbe for å prøve få til åpne arrangementer i Campus, som for eksempel pubkviss. Arbeidsmengden til KKU vil bli mindre når Klubben er stengt. Dette gir oss gode muligheter til å se på andre lavterskelarrangementer som kan være av interesse for studentene. Dette kan bidra til å opprettholde aktiviteten i Kjelleren.
   Økonomiansvarlig

   Økonomiansvarlig

   Knut Halvor Rismyhr
   23 år, 2.kull

   1. Hvordan skal du sikre at KKU bidrar positivt til NHHS sin økonomi (jf. § 15 i KKU instruks)?
   Det handler om å drifte nøkternt. På den måten kan vi sikre at det ikke brukes unødvendige midler som kunne bidratt positivt til NHHS sin økonomi. Samtidig er det mitt ansvar som økonomiansvarlig å ha kontroll på utgiftene og sette foten ned dersom det er tiltak som “koster mer enn det smaker”. Dette kan være kjipt, men er absolutt en nødvendighet. Hvis dere ser på svaret under vil dere se at det viktigste er å sikre KKU inntekter når Kubben er stengt.

   2. Hva mener du at er KKUs største økonomiske utfordring? Og hvordan har du tenkt til å løse dette?
   KKU sin største økonomiske utfordring fremover er å sikre inntekter når Klubben er stengt. KKU vil fremdeles ha faste kostnader som må dekkes. Som styre må vi være kreative og skape nye arenaer/arrangementer for å genere inntekter. Styret har enda ikke fått satt seg ned og planlagt i detalj hvordan vi skal løse dette fremover, men det vil bli viktig at Campus er et sted folk ønsker å være når det er kjellerfester.
   Baransvarlig

   Baransvarlig

   Magnus Halvorsen Wik
   23 år, 3.kull

   1. Hva tror du blir den største utfordringen som baransvarlig?
   Jeg tror den største utfordringen jeg får som baransvarlig blir å tilby samme utvalg, service og bestillingstid i Campus som i klubben, spesielt så lenge klubben er stengt. Campus har alle ressurser som trengs for å drive med drinkservering, og jeg har derfor et ønske om å utnytte dette samtidig som vi skal være i stand til å takle den økte pågangen i Campus. For å oppnå dette er vi avhengig av at vi klarer å lære opp bartendere til å være effektive bak baren og å innføre en serveringsstruktur som kan hjelpe til med å redusere bestillingstiden.

   2. Du skal "effektivisere rutiner rundt utrekvirering og pant", hva fungerer ikke i dag og hvordan skal du utbedre dem (både prosessforbedring og målsetting)?
   Jeg ønsker effektivisere rutiner rundt utrekvirering og pant for den perioden klubben holder stengt. Dagens rutiner fungerer etter min mening helt utmerket, men har tidligere foregått utelukkende i klubben og lageret tilknyttet klubben. Det er altså ikke snakk om å forbedre dagens rutiner, men å utarbeide nye rutiner som er så effektive som mulig, gitt omstendighetene. Noen av de logistikkmessige utfordringene rundt dette ser ut til å være løst ved å ta i bruk andre innganger og ny lagringsplass, så gjenstår det å se i hvilken grad de nye løsningene fungerer i praksis og hvordan de eventuelt kan forbedres.
   Arrangementansvarlig

   Arrangementansvarlig

   Juni Holberg
   21 år, 2.kull

   1. Har du noen tanker om hvordan du skal forbedre bookingsystemet?

   Jeg vil åpne for å få en tettere dialog med de forskjellige underutvalgene i NHHS for å få utarbeidet en mal på hvordan de selv kan booke dager de trenger uten å gå direkte via meg. Hvordan dette kan bli utarbeidet på skal jeg diskutere innad i styret og videreformidle løsningen for NNHS.

   2. Hva synes du om lavterskel konserter i Campus og hvordan vil du jobbe for å få til flere slike?

   Ved å tilby lavterskel konserter i Campus kan det bli lettere for studentene å omgås, samt at kjelleren kan opprettholde drift av de ulike barene. Jeg kommer til å ha en tett dialog med kjellergruppene som har mulighet for å tilby slike lavterskeltilbud og høre hvordan vi kan sette opp en alternativ plan for høsten da mange av de vanlige arrangementene utgår.
   Kjelleransvarlig

   Kjelleransvarlig

   Didrik Sverdrup Ånensen
   25 år, 3.kull

   1. Hvordan tenker du Campus og fUKEN burde ha ulike bruksområdet? Det har nettopp være en investering i tekniske løsninger i fUKEN, mener du det er nødvendig med det samme i Campus?
   Ettersom Klubben vil være stengt minimum neste halvår vil vi være avhengig av å finne gode løsninger for fordelingen av Campus og fUKEN. Hvordan dette blir må vi avgjøre innad i styret sammen med KS i forhold til hva som er best for KKU og skolen som helhet. Dette starter vi med planleggingen av så fort styret blir valgt frem. Per dags dato synes jeg det uten tvil er nødvendig med tekniske oppgraderinger i Campus ettersom både lys- og lydsystemer er særs utdaterte. Søknaden om dette er allerede godkjent, så hovedprioritet vil dermed være å få disse oppgraderingene på plass så fort som mulig for å gjøre Campus til innbydende og velfungerende lokale.

   2. Som et styremedlem i KKU skal du fungere som en leder for din gruppe. Hvordan har du tenkt å sørge for at gjengen din er motivert, og gjør det arbeidet som kreves? Dette kan bli spesielt utfordrende i en periode der Klubben er stengt.
   Som de fleste i KKU er jeg klar over blir det en ganske stor omveltning å ikke ha tilgang til Klubben lenger. Jeg vil sørge for at gruppen føler en vel så stor tilhørighet til Campus og fUKEN gjennom diverse sosiale tiltak. Morsomme aktiviteter både på og utenfor skolen vil på sikt sørge for en sammensveiset gjeng som er motiverte til å hjelpe hverandre. God informasjonsflyt og tydelige arbeidsoppgaver vil ytterligere sørge for lite forvirring om hva som må gjøres, slik at alt arbeid blir gjort. Jeg vil alltid være tilgjengelig for medlemmer dersom det skulle være noe.
   PR-ansvarlig

   PR-ansvarlig

   Haavard Aadnesen
   22 år, 2.kull

   1. Hvordan, helt konkret, har du tenkt å effektivisere informasjonsflyten mellom KKU og studentene?
   For å effektivisere informasjonsflyten vil jeg undersøke om det finnes flere kanaler som kan tas i bruk for å nå ut til studentmassen, og sørge for raske svar når det sendes inn spørsmål på f.eks. facebook og instagram.

   2. Hvordan vil du brande KKU utad?
   Utad ønsker jeg å brande KKU som åpent og inkluderende, der fokuset ligger både på å skape et godt tilbud i kjelleren og selvfølgelig mye moro.
   Personalansvarlig

   Personalansvarlig

   Martine Jørgensen
   21 år, 2.kull

   1. Du skriver at du vil sørge for "effektivisering av utkommanderingsordningen". Hvordan vil du gjøre dette?
   Tidligere har vi opplevd at førstekull ikke møter opp på vaktene. For å unngå dette vil jeg være tidlig ute med å kontakte førstekull, be om bekreftelse på at beskjeden er mottatt, og deretter sende ut påminnelser. Hvis det oppstår frafall vil jeg kunne sette opp en ny person i god tid. I tillegg vil jeg ha god oversikt over vaktlistene slik at det ikke oppstår underbemanning.

   2. Hvordan vil du opprettholde det gode samholdet i KKU nå som Klubben stenger?
   KKU er en sammensveiset gjeng og en midlertidig stenging av Klubben skal ikke legge bånd på dette. Det vil bli arrangert flere sosiale sammenkoster i alternative lokaler for å ivareta miljøet.
  • Studentutvalget ved NHH

   Nestleder

   Nestleder

   Oliver Wahlquist
   24 år, 1. kull

   1. Hvilken hjertesak vil du kjempe for i Læringsmiljøutvalget?

   Min hjertesak som jeg vil kjempe for i LMU vil være å få mest mulig ut av digitale hjelpemidler. Jeg mener en moderne studietilværelse bør være fleksibel og mulig å tilrettelegge for hver enkelt sine ønsker, og dette er kun mulig å gjennomføre ved å utnytte digital undervisning. Slik kan hver enkelt student få repetert det de trenger så mange ganger de ønsker på flere måter enn kun å pugge fra pensumbøker. Det sikrer også muligheter for de som f.eks. jobber ved siden av studiet, eller av andre årsaker ikke har mulighet til å møte i alle forelesninger. Forskning har vist at det å lære ved bruk av flere og varierte metoder er effektivt, så jeg skal kjempe for å få tilbake filming av undervisning i alle de aktuelle fag, og jobbe for å oppmuntre forelesere til å skape digitalt innhold som oppsummeringsvideoer, flervalgsprøver og annet interaktivt stoff.


   2. Hvilken fremgangsmåte tenker du er best for å få NHH til å høre på studentenes mening?
   Det er viktig at SUN er representative for studentmassen. Det vil si at vi trenger flest mulig innspill fra studenter, både i enkelte saker gjennom vår digitale postkasse(eller et alternativ som treffer bredere), og i større saker gjennom undersøkelser. Når vi kan møte ledelsen og instituttene med faktiske tall på hvor mange som mener hva, er det mye enklere å forsvare våre forslag. SUN gjør en god jobb på ulike møter, men uten at vi kan vise at vi har resten av NHH-studentene i ryggen blir det umulig å kunne stå for det vi sier.

   Jeg tror at den beste måten vi kan få flere innspill på, og sikre bred oppslutning gjennom undersøkelser, er å vise viktigheten av arbeidet vårt. Dersom det kommer tydelig frem, vil flere ta kontakt med sine meninger, fordi de kan se at det de mener faktisk kan få gjennomslag.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Signe Flaa
   23 år, 4. kull

   1. Hvordan kan Studentutvalget best mulig nå ut til alle studentene på NHH?

   Først og fremst vil jeg at vi skal være mer synlig, slik at hele studentmassen får et forhold til Studentutvalget. Primært gjennom å øke aktiviteten i sosiale medier som Instagram, facebook, stands og i forelesninger. Jeg ønsker også at vi er mer synlig i studentavisen og infoskjermene på skolen, med hyppigere oppdateringer om saker vi jobber med. Jeg synes også det er gøy å lage små videofilmer som presenterer hva vi i Studentutvalget driver med. Dette kan synliggjøre oss, og tydeliggjøre for studentene hvordan NHH er satt sammen av Institutt og Underutvalg på en litt mer spennende måte. Slik kan vi også presentere relevante saker som blir diskutert og oppfordre studenter til å komme med forslag.


   2. Hva vil du gjøre for å sikre et aktivt og godt sosialt miljø i SUN?

   SUN er en kjempefin gruppe med masse hyggelige mennesker! Jeg ønsker å holde på den tradisjonelle KonTorsdagen, og bidra til sosial aktivitet ved å ta initiativ til lunsjer, sette på kaffe om morgenen og rydde kontoret. Ellers ønsker jeg at vi gjennom å planlegge sosiale sammenkomster som hytteturer, vors, fjellturer og middager kan tilby noe for enhver.
  • Profileringsutvalget

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Kristian Ellingsen
   23 år, 2.kull

   1. Hva anser du som din viktigste rolle som fremtidig leder i PU, nå som ordstyrerrollen ikke lenger tilfaller Leder PU?

   Jeg vil prioritere å ha et godt samarbeid med hele styret, og sørge for at oppgavene som tilfaller hver enkelt seksjon blir gjennomført på best mulig måte. I tillegg ønsker jeg å ha en god dialog med HR-ansvarlig for å gjennomføre interne arrangement, som medlemmene i PU ønsker å delta på.


   2. Hva skal du gjøre for å sikre rekruttering av nye medlemmer til PU?

   Jeg ønsker at PU skal være mer aktiv i profileringsprosessen før rekrutteringen. Jeg ønsker at den gode kulturen og det gode samholdet vi har i gruppen skal vises mer, slik at flere ønsker å søke seg til PU.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Erik Monsen Harto
   23 år, 2.kull

   1. Sist FM ble vedtekene til NHHS oppdatert, noe som innebar endringer rundt organiseringen av FM. Hvordan vil du sikre at innkjøringsproblemene i forbindelse med vedtektsendringene blir færrest mulig?

   Jeg har satt meg godt inn i endringene og ønsker god dialog med KS som kommer til å ta mer initiativ i gjennomføringen av FM i tiden fremover. Vedtektsendringene med et standardisert format på FM mener jeg vil føre til at planlegging og gjennomføring av FM vil være mer forutsigbart og føre til mindre tidstap mellom sakene. Dette skal hele info-gruppen sette seg inn i. Dokumenter skal være tidligere ute på nhhs.no, og jeg vil være med på å purre på dette så det kommer frem tidlig.


   2. Hva skal du gjøre for å sikre godt oppmøte på foreningsmøtene fremover?

   Jeg tror at endringene som har blitt fremstilt av KS under forrige FM vil bidra til å gjøre fremtidige foreningsmøter mer attraktivt å delta på ved at mange saker som ikke nødvendigvis er like interessant for alle studenter blir flyttet til SF. Min oppfatning er at mange studenter er innstilt på at FM er en langdryg affære med saker som i liten grad påvirker dem. Ved å kommunisere endringene som har blitt gjort, og fremheve sakene og deres betydning for studente i sosiale medier, tror jeg flere vil ønske å delta.


   3. Har du noen tanker om hvordan man kan effektivisere Foreningsmøte dersom dette er noe du mener bør gjøres?

   Jeg ønsker at vi stiller høyere krav til de som kommer med innspill underveis med at de skal holde seg på tid. Gjerne ved å spille av en liten lyd når de har 15 sekunder igjen å prate slik at de kan begynne å runde av innspillet sitt. I tillegg ønsker jeg god informasjonsflyt underveis i FM slik at vi slipper mest mulig dødtid mellom saker og innspill. Det er allerede fastsatt en høyere list for hva som anses som aktuelle saker for FM, og jeg vil bidra til at denne listen opprettholdes gjennom kommunikasjon med KS.
   HR-ansvarlig

   HR-ansvarlig

   Tiril Haug Hanssen
   23 år, 3.kull

   1. Hvordan skal du styrke det sosiale miljøet i PU?

   Som HR-ansvarlig ønsker jeg å arbeide videre med å styrke det sosiale miljøet som allerede er utrolig godt. Likevel mener jeg det er enkelte punkter som har forbedringspotensialet. For det første vil jeg investere mye tid, samt benytte meg av mine tidligere erfaringer, som for eksempel Mellomleder Event under Uken 2018, til å planlegge interne arrangementer av høy kvalitet. Jeg ønsker å få til at medlemmene ikke bare får en minnerik opplevelse, men også et større ønske om å prioritere fremtidige PU-arrangementer. Videre vil jeg fokusere på langsiktig planlegging og tilrettelegging slik at sannsynligheten for at flere kan delta øker. Dette er spesielt knyttet til ønsket om å få til utenlandsturen som tidligere har vært gjennomført. For det andre ønsker jeg initiere til flere mindre samlinger gjennom semesteret for å skape små lyspunkt i studiehverdagen. Dette vil være spesielt viktig da kontoret er flyttet ned på Merino.


   2. Hva skal du gjøre for å sikre at PU er en attraktiv gruppe å søke for de nye studentene til høsten?

   For å øke andelen av nye studenter som søker PU til høsten ønsker jeg å fokusere på å fremme det fantastiske samholdet i gruppen, samt vektlegge alt det sosiale som skjer ved siden av ansvaret for gjennomføringen av FM. Ettersom et verv i PU, på lik linje med alle andre verv i studentforeningen, er frivilling ønsker jeg å fremme at den sosiale gevinsten - vennskap på tvers av kull, interne fester, hytteturer, kontorkos osv. - er mye større enn den arbeidsinnsatsen som forventes. Videre har jeg troen på at vellykkede arrangementer med et stort fokus på samhold og inkludering, vil bidra til positiv omtale av PU, og dermed gjøre at underutvalget appellerer til flere studenter. Avslutningsvis vil jeg stille meg til full disposisjon gjennom hele perioden for å kunne bistå resten av PU-styre ved behov. Dette kan for eksempel være under rekrutteringsuken ved arbeid som øker sannsynligheten for at førsteinntrykk av PU er godt.
   HR-ansvarlig

   HR-ansvarlig

   Nicholas Foss
   22 år, 2.kull

   1. Hvordan skal du styrke det sosiale miljøet i PU?

   Jeg ønsker å få samlet gruppen oftere, slik at alle i gruppen har et sosialt tilbud de synes er attraktivt. Jeg ønsker å fortsette med de store arrangementene vi har hatt suksess med, og å supplere disse med flere lavterskeltilbud. Jeg tror dette kan være et tiltak som gjør at medlemmer som ikke har mulighet til å delta på eksempelvis hytteturer og blåturer slipper å føle at de faller utenfor. Som studenter har vi alle ulike hverdager og prioriteringer, og jeg tror at et bredere sosialt tilbud kan bidra til å at flere PU-ere kan delta og føler seg som hjemme i utvalget.

   Jeg ønsker og at alle skal føle at de kan snakke med meg om hva som helst når som helst. Som HR-ansvarlig er det viktig å være en figur medlemmene kan ta opp problemer og forslag med.


   2. Hva skal du gjøre for å sikre at PU er en attraktiv gruppe å søke for de nye studentene til høsten?

   Jeg tror at tiltakene vi gjør for å styrke det sosiale miljøet i PU vil ha en effekt på rekrutteringen også. Det er klart at en sammensveiset gruppe med et bredt sosialt tilbud vil være attraktivt for søkere. Jeg mener at alle PU medlemmer har et felles ansvar for å promotere gruppen i sine sosiale kretser, slik at vi får vervet flere dyktige PU-ere. Jeg tror at dersom alle medlemmer er fornøyd med gruppens sosiale tilbud så vil denne promoteringen skje helt naturlig. Jeg vil altså sikre at PU er en attraktiv gruppe for nye studenter ved å styrke det sosiale miljøet gruppen tilbyr. Jeg tror og det er viktig å kommunisere at PU tilbyr en særskilt god mulighet til å få oversikt over og eierskap til Norges beste studentforening.
  • Studentpolitisk Utvalg

   Nestleder

   Nestleder

   Hermine Wilhelmsen
   20 år, 1. kull

   1. Du skriver i valgteksten din at du ønsker å øke det politiske engasjementet på skolen. Har du nooen tanker på hvordan du skal klare det?
   Jeg håper at jeg kan bidra til å øke det politiske engasjementet ved å arrangere flere arrangementer som oppleves som aktuelle for studentene. For eksempel kan dette være lunsj- eller frokostsamtaler om aktuelle temaer, lignende samfunnet.

   2. Hvordan vil du gå frem i samarbeidet med ekstern?
   I samarbeidet med ekstern vil jeg gjøre meg selv tilgjengelig, ha en tydelig dialog på at jeg er behjelpelig samt at jeg bidra ved å ta på meg ekstra ansvar der det er nødvendig.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Magrete Haugland Næs
   19 år, 1.kull

   1. Det er mange studenter som har liten kjennskap til arbeidet SPU gjør. Hvordan kan du øke profileringen av utvalget?
   Jeg tror at vi i SPU må gjøre oss mer tilgjengelige for medstudenter, i tillegg til arbeidet som blir gjort i sosiale medier. Brenner man inne med saker som SPU kan fremme videre ønsker jeg at det skal være enkelt å ta kontakt. For eksempel ved å jevnlig informere og minne studenter på hvem man kan ta kontakt med innad i SPU. Ikke minst tror jeg det kan være viktig å stå på stand med jevne mellomrom, slik at man både får profilert arbeidet man gjør, men også snakket med medstudenter om hva som engasjerer dem.
  • Næringslivsutvalget

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Nestleder/Økonomiansvarlig

   Hedvig Bergjord
   20 år, 2.kull

   1. Hvordan skal du sikre et godt samarbeid med RG for å få penger for bedriftspresentasjoner kjapt inn?
   For å sikre et godt samarbeid med RG slik at vi kan få penger for bedriftspresentasjoner raskt inn vil jeg først og fremst videreutvikle økogruppa i NU mer aktivt til å purre på bedrifter. Dette vil jeg gjøre ved å for eksempel sette av en dag i måneden til purring. I tillegg vil jeg bruke fellesmappen i Gsuite som NU og RG har mer aktivt for å oppdatere begge gruppene på status angående purring.
   Presentasjonsansvarlig

   Presentasjonsansvarlig

   William Urbye Myhre
   21 år, 2. kull

   1. Hva mener du fungerer godt i dag og hva vil du forbedre?
   Ting som fungerer i dag:
   1. Hvordan bedriftene opplever å bli behandlet ved besøk. I NU jobber vi hardt med å ha god service i alle mot bedriftspresentasjonen, samt nær oppfølging i etterkant. Denne tette kontakten med bedriftene er noe jeg ønsker å fortsette med som presentasjonsansvarlig, dette er helt avgjørende for at vi skal kunne fungere som det optimale bindeleddet.
   2. System som er utviklet for å fordele ansvarsoppgaver for næringslivutvalgets medlemmer.
   3. Samarbeidet med orgsek-Unni
   4. Informasjonsflyten fra presentasjonsansvarlig

   Ting jeg ønsker å forbedre:
   1. Bevertningsgruppen innad i NU. Denne har jeg selv vært del av tidligere, og kom av eget initiativ med en ny reform som effektiviserte arbeidet til bevertningsgruppen.
   2. Lagersystemet.
   3. Gi en økt mengde råd til bedriftene som kommer slik at selve presentasjonen kan ha et mer «fangende» preg.
   4. Skape nærere bånd med andre grupper som Green Team og Markedsgruppen.

   2. Hva vil du gjøre får å stoppe den økende trenden for å ha bedriftspresentasjoner eksternt?
   Som presentasjonsansvarlig vil jeg først og fremst ha fokus på hvorvidt bedriften (og studenten) opplever besøket (stand og presentasjon) som en totalpakke. Det viktigste for meg vil være at bedriftene opplever at de får verdi for både tid og penger de velger å investere i studentene. Videre er det nødvendigvis ikke ufordelaktig at presentasjonene holdes eksternt. Problemet er om bedriftene arrangerer utenom NU. Jeg ønsker å finne løsninger på dette. Det er derfor også viktig at bedriftene opplever det som enkelt og praktisk å kjøre bedriftspresentasjonene gjennom NU. Samtidig vil jeg jobbe for å skape et best mulig miljø for å holde presentasjonen på NHH, da dette er ofte mest praktisk. Både for studentene og bedriftene. Dette vil jeg gjøre gjennom ting vi har sett har fungert før, som vinsmaking og paint’n sip, men også se på flere ting som dette som kan heve nivået på presentasjonene som holdes på NHH.

   3. Hvordan tror du den økonomiske situasjonen i verden i dag vil påvirke avholdelsen av bed.presser på NHH?
   Vi går en usikker tid i møte, hvordan det ser ut i høst vet ingen noe om. Det er derfor viktig at vi er fleksible i hvordan vi jobber med bedriftene. Det er viktigere en noen gang at man kommer med den riktige informasjonen, og holder bedriftene oppdatert på situasjonen. Jeg vil planlegge som om høstens presentasjoner avholdes som planlagt, men vil være obs på at dette kan endre seg. Heldigvis har vi flere store lokaler på NHH. Om det vil være restriksjoner på at man må holde avstand, kan man eksempelvis flytte presentasjonene fra aud B, til Aud Max slik at det ikke sittes tett i tett. Samme vil det være mulighet for å holde bespisningen i større lokaler enn personalkantinen dersom det blir restriksjoner på det. Med litt kreativitet og samarbeid ser jeg for meg en suksessfull høst med passe presentasjoner, selv om det muligens må gjøres på litt annet vis.
   Presentasjonsansvarlig

   Presentasjonsansvarlig

   Joakim Blindheim Støre
   21 år, 2.kull

   1. Hva mener du fungerer godt i dag og hva vil du forbedre?
   Gitt stillingen vil jeg svare i konteksten av bedriftspresentasjoner. Stillingen innebærer selvsagt å bidra i styret på andre områder, og her ønsker jeg også å bidra med innspill om driften av Næringslivsutvalget. Når det gjelder bedriftspresentasjoner, opplever jeg at det er mye positivt. Medlemmer blir godt lært opp til å opptre serviceinnstilt i forkant, under og etter bedriftspresentasjoner overfor bedriftene som bruker tid og ressurser på å profilere seg på NHH. Dette skal videreføres, slik at bedriftene ønsker å returnere. Når det er sagt, er det også områder som jeg mener kan forbedres. Til tider kan det være vanskelig å få ordentlig inntrykk av mulighetene som finnes i bedriftene som presenterer seg. Jeg mener vi kan prege bedriftspresentasjoner med kreative og faglige innspill, for eksempel caseløsning eller workshops. På den måten lærer man ikke bare kort om arbeidet og kulturen, men mer konkret hvordan man arbeider i de ulike stillingene.

   2. Hva vil du gjøre får å stoppe den økende trenden for å ha bedriftspresentasjoner eksternt?
   Mange bedrifter ønsker å holde bedriftspresentasjoner eksternt. Disse arrangementene er populære blant studenter, og vi skal respektere at bedrifter ønsker dette, i og med at hovedpoenget med bedriftspresentasjoner er å profilere seg. Flertallet av bedrifter har fortsatt sine bedriftspresentasjoner på skolen, som er en god inntektskilde for studentforeningen. Når bedrifter holder bedriftspresentasjoner eksternt, er dette ofte i sammenheng med at bedriftene har planlagt underholdning eller faglig innspill. Dette kan vi på mange måter få til i NHH sine lokaler også. For eksempel har vi har både kor, dansegruppe og orkester i studentforeningen, som kunne bidratt med underholdning hvis de skulle ønske det, og logistikken går opp. Noen bedrifter har også tidligere valgt å leie inn underholdning som del av bedriftspresentasjonen.Hvis vi får formidlet til bedriftene hvilke muligheter vi har, tror jeg det er større sannsynlighet at de ønsker å holde bedriftspresentasjoner på NHH.

   3. Hvordan tror du den økonomiske situasjonen i verden i dag vil påvirke avholdelsen av bed.presser på NHH?
   Akkurat nå er vi i en situasjon som hindrer at mange mennesker kan være samlet, noe som går ut over bedriftspresentasjoner. Heldigvis ble de fleste bedriftspresentasjoner gjennomført dette semesteret, men usikkerheten er knyttet til høstens arrangementer. Jeg har stor tro på at situasjonen bedrer seg og at vi vil kunne holde bedriftspresentasjoner som normalt fra og med høsten igjen. Skal det vise seg at den nåværende situasjonen strekker seg lengre enn forventet, må vi se på andre løsninger, sammen med resten av styret. Først og fremst er det viktig at bedriftene får profilert seg, som er hensikten med bedriftspresentasjoner. Dette gjøres allerede gjennom Næringslivsutvalget sin nettside og sosiale medier, men vil selvsagt ikke alene kunne erstatte inntrykkene studenter får ved å møte bedrifter fysisk, og ikke minst inntektene som er med å drifte studentforeningen. Hvordan situasjonen kommer til å utvikle er det imidlertid få som kan svare på.
   Bookingsansvarlig

   Bookingsansvarlig

   Even Kogstad
   23 år, 2.kull

   1. Hva slags nye bedrifter ønsker du å jobbe mot at vi skal få i tiden fremover?
   Det er mange bedrifter og sektorer jeg ønsker at studentene skal få mulighet til å bli kjent med. Sjømatsektoren er et eksempel på en sektor med flere spennende bedrifter som er blitt stadig mer fremtredende. Dette er sannsynligvis fremtidens arbeidsplasser for mange av oss, og jeg ønsker å jobbe for at vi som studenter skal få muligheten til å bli kjent med disse bedriftene.

   2. Hvordan kan vi opprettholde et like godt tilbud av bedriftspresentasjoner som tidligere, med tanke på den finansielle situasjonen i verden i dag?
   Det er tidlig å spå noe om den finansielle situasjonen når bedrifter igjen skal bookes til våren 2021. Det er derfor betryggende at nåværende bookingansvarlig har gjort en strålende jobb med å høstens booking. Gjennom tett kontakt og oppfølging av bedriftene gjennom året skal vi sikre et godt tilbud også våren 2021.
   Informasjonsansvarlig

   Informasjonsansvarlig

   Pernille Høyem Rømma
   21 år, 2.kull

   1. Hvordan vil du forbedre informasjonsflyten til NU mot studenter?
   Jeg vil gjøre mitt beste for å opprettholde og effektivisere informasjonsflyten mellom NU og studentene. Jeg vil fortsette å promotere bedriftspresentasjoner og bedriftenes tilbud til studentene via Instagram, Facebook og NU sine nettsider. I tillegg sørge for at bedriftene profilerer seg mer på skjermene rundt om på NHH.

   Jeg vil forbedre informasjonsflyten ved å oppfordre bedriftene til å ha "instatakeover" i forveien av en bedriftspresentasjon, slik at bedriften selv kan presentere det de ønsker å videreføre til studentene.

   Jeg vil også sørge for at det regelmessig gjennomføres Q&A's på NU sine sosiale plattformer, der studenter kan sende inn eventuelle spørsmål anonymt. Jeg vil også jobbe for et åpent forhold mellom studentene og NU, slik at det skal være lett å ta kontakt eller stille spørsmål.
  • Markedsgruppen

   Nestleder

   Nestleder

   Hanni Daniel
   21 år, 1.Kull

   1. Hva er den største utfordringen med MG i dag?

   Markedsgruppen står ovenfor både små og store utfordringer i sitt arbeid. Den største utfordringen per nå er tilknyttet til synligheten av Markedsgruppen som et utvalg blant stud.nhh. For å sikre en høyere kjennskap blant studentene må det iverksettes god markedsføring som i større grad promoterer og informerer om vårt segment. Dette kan imidlertid løses gjennom enkle tiltak som å styrke informasjonsdeling gjennom sosiale medier. Samtidig bør også de ressursene som Markedsgruppen allerede tilbyr, promoteres enda tydeligere.


   2. Hvordan skal NHHS få flere gode avtaler? Og hvordan skal du jobbe for å sikre dette?

   Da samarbeidspartnere utgjør en sentral del av driften i Markedsgruppen, er det helt essensielt å sikre om de samarbeidsavtalene vi allerede har. Samtidig bør vi også utvide nettverket vårt i retning av et flerkulturelt samarbeid ved å inngå avtaler med flere aktører. Etter min mening kan slike avtaler sikres ved flere tiltak; en kan enten henvende seg til tidligere partnere for å undersøke mulighetene for et nytt samarbeid, eller oppsøke partnere i andre sektorer enn de vi allerede er partnere med. Nye samarbeidspartnere bør da ha utgangspunkt i de interesser som det er behov for hos stud.nhh. Jeg ville dermed arbeidet med å avdekke hvilke interesser, utenom de vi allerede har tilbud innenfor per dags dato, studentene har og deretter ettersøkt samarbeidspartnere med basis i disse.
   Arrangementansvarlig

   Arrangementansvarlig

   Dyvecke Nielsen
   21 år, 1.Kull

   1. Vi er godt kjent med MG tradisjonsrike arrangementer som Påskejakten. Har du noen ideer for nye og spennende MG-arrangmenter i skoleåret 20/21?

   På grunn av Covid-19 pandemien er, som kjent, også Påskejakten 2020 avlyst, og det vil trolig være større behov for arrangementer som samler NHH når dette roer seg. Vi bør derfor prøve å kompensere for den tapte påskejakten med å jobbe for at Julekalenderen 2020 kan bli enda bedre neste semester. Det kan også være aktuelt med et nytt MG-arrangement for eksempel i forbindelse med Halloween eller rett etter FKU for å kick-starte semesteret. Videre vil vi også forsøke å danne et bilde av hva stud.nhh ønsker, for å tilrettelegge arrangementene fremover.


  • NHH-styret

   NHH-styret
   NHH-styret vil spørres ut live tirsdag 31. mars klokken 17.00. Følg med på NHHS sin Facebook-side: https://www.facebook.com/nhhsf
  • Send inn spørsmål

  • Regler

   Regler for alle

   Valgutspørringen under årets vårvalg er todelt. Kandidatene til NHH-styret vil ha en live valgutspørring tirsdag 31. mars. Resten av kandidatene vil få tilsendt spørsmål på mail mandag 30. mars kl.14:00. Spørsmålene skal besvares skriftlig og vil bli publisert her i valgmagasinet. Fristen for å besvare spørsmål er satt til kl. 20:00.

   * Det er obligatorisk å besvare tilsendte spørsmål for alle kandidater med mindre valgstyret har gitt fritak.

   Spørsmål til kandidater sendes på forhånd inn gjennom skjemaet nederst på denne siden. Valgstyret vil gå gjennom spørsmålene og plukke ut de som er relevante.

   Enkeltstilling uten konkurranse

   * Skiftelige svar skal ikke overgå 100 ord.
   * Spørsmålene er anonyme.


   Enkeltstilling med konkurranse

   * Skiftelige svar skal ikke overgå 150 ord.
   * Spørsmålene er anonyme.


   Styret ved NHH

   * Ett minutt presentasjon
   * Det kan sendes inn spørsmål i forkant og underveis, frem til debattleder setter strek. Alle spørsmål sendes inn via skjemaet nederst på denne siden.
   * Spørsmålene er anonyme.


   Blokk uten konkurranse

   * Skiftelige svar skal ikke overgå 100 ord.
   * Spørsmålene er anonyme.


   Blokk med konkurranse

   * Skiftelige svar skal ikke overgå 150 ord.
   * Spørsmålene er anonyme.


 • Klikk på ikonet for å åpne i Google Drive.