Logg inn

Logg inn på kontoen din

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

NHHS Bryggarlaug

Under kommende FM #1 2017, søker NHHS Bryggarlaug om innpass som interessegruppe i NHHS. Gruppen består for øyeblikket av tre ølglade gutter med formål om å skape en kultur og tradisjon for godt håndverksøl ved NHH.
NHHS Bryggarlaug
Norge har en lang og tradisjonsrik historie når det kommer til hjemmebrygging av øl. Lovregulering av ølbryggeri blir omtalt allerede i tidlig middelalder. I Gulatingsloven, en lov som gjaldt Gulatinget (store deler av Vestlandet), ble det beskrevet et påbud til alle bønder med krav om å brygge øl til gudene ved vinter- og sommersolverv og vår- og høstjevndøgn. Dersom loven ikke ble fulgt kunne bonden miste alt han eide, og i verste fall bli landsforvist. Loven krevde også at hele befolkningen skulle møte til drikkelag for å hedre gudene.

I nyere tid har regulering rundt hjemmebrygging av øl i Norge heller vært i form av restriksjoner. «Ølloven» av 1912, sa det at kun bønder med egenproduksjon av bygg hadde lov til å brygge sitt eget øl. Denne loven, samt avholdsbevegelsen og diverse misjonsbevegelser førte til at 1900-tallet ble et labert århundre når det kom til hjemmebrygging av øl.

I forbindelse med harmonisering av lovverket med EU/EØS, ble imidlertid denne loven avskaffet i 1999. Siden den gang har interessen for hjemmebrygging av øl hatt en økende trend, og det ser ut til at denne interessen nå har nådd NHH. Bryggelauget ønsker å tilby interesserte medstudenter kultur- og smaksopplevelser gjennom brygging av eget øl. Gruppen vil gjøre sitt ytterste for å skape en sunn kultur rundt alkohol, og gjennom bruk av profesjonelle kursholdere gi medstudenter en øyeåpner når det kommer til formål med brygging og konsumering av øl. Med tanke på NHHS sitt ønske om å ikke assosieres med alkohol, understreker gruppen at de ønsker å fremme kulturen rundt håndverksøl, ikke fyll.

I første omgang vil de rekruttere personer fra sine nærmeste omgangskretser med interesse for ølbrygging, før de videre vil arrangerer åpne intervjuer. Målet er å rekruttere 10-15 personer i løpet av vårsemesteret. Planen er å møtes i grupper på 3 personer for selve bryggingen. I tillegg til bryggingen vil de ha fokus på det sosiale omkring håndverksøl, med ølsmaking, sosiale sammenkomster og kurs. Gruppen skal selv sørge for å skaffe utstyr og lokasjon for bryggingen, og ta ansvar for å drifte dette under lovlige former. Dette skal finansieres gjennom en medlemskontingent til Bryggelauget som betales hvert semester.

Videre har de forhåpninger om å kunne selge øl gjennom klubben og til andre underutvalg og interessegrupper i fremtiden. Det vil kreve en omfattende prosess før dette eventuelt kan la seg gjøre. -Kanskje vi kan få vårt eget NHH-øl?

Tekst: Haavard Traa